Çok Fonksiyonlu Bileşikler: Aminoasitler ve Karbonhidratlar

Çok Fonksiyonlu Bileşikler: Aminoasitler ve Karbonhidratlar

Konu Özeti

Organik bileşikler birden fazla fonksiyonel grup içerebilir. Çok fonksiyonlu organik bileşiklere örnek vermek gerekirse; alanin, glikoz, sitrik asit, pikrik asit ve salistik asit sayılabilir.

Bu konuda
  • Çok fonksiyonlu organik bileşiklerin özelliklerini ve adlandırılmasını
  • Günlük hayattaki yerlerini
  • Aminoasitleri ve karbonhidratları
öğreneceksiniz.