Bikifi

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız

📅 27 Temmuz 2021|13 Mayıs 2022
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

BİKİFİ.COM olarak sitemizi ziyaret eden, içeriklerimizi kullanan kullanıcılara veya BİKİFİ.COM’u ziyaret eden üçüncü kişilere karşı KVKK Madde 10 kapsamında işlediğimiz veya kullandığımız veriler konusunda aydınlatma yükümlülüğüne uymak üzere bu metni sizlere sunuyoruz.

BİKİFİ.COM’u ziyaret edenlerden elde edilen kişisel veriler KVKK 4.Maddesi kapsamındaki ilkelere uygun olarak işlenebilir.  Kişisel verileriniz sizlerin açık rızası olmadan hiçbir şekilde işlenemez. Ancak KVKK 5.Maddesi gereği açık rızaya ihtiyaç duyulmayan hallerde (örn. Kanunların açıkça öngörmesi, Veri sorumlusunun hukuki sorumluluğunu yerine getirmesi için zorunlu olan durumlar, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması… vs.) kişisel verileriniz işlenebilir.

Çerez Kullanımı

Bikifi.com olarak her ziyaretinizde, kimlik bilgilerinizi içermeyen ve sitenin veri istatistiklerinin toplanması veya reklam politikası amacıyla çerezler kullanılabilir. Çerezlerin kullanılmasındaki amaç kişisel verilerinizin ele geçirilmesi veya kullanılması olmamakla beraber BİKİFİ.COM’un istatiksel veri tabanının oluşturulmasıdır. Ancak bazı durumlarda çerezlerin kullanılmasıyla BİKİFİ.COM’da açtığınız oturumlar veya giriş yaptığınıza ilişkin veriler daha sonraki BİKİFİ.COM ziyaretlerinde sizi tanımamız için kullanılabilir.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google ChromeTarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.  
Internet ExplorerTarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla FirefoxTarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
OperaTarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
SafariTelefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.  

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

BİKİFİ.COM’da yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Cookie Service Provider          Cookie İsmiCookie AmacıCookie Süresi
Google DoubleClick__gadsReklam dağıtımı veya yeniden hedefleme sağlamak için.13 Ay
Google Analytics_gaKullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.2 Yıl
Google Analytics_gidKullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.24 Saat
Google Analytics_ga_<container-id>Oturum durumunu sürdürmek için kullanılır.2 Yıl
Google Analytics_gac_gb_<container-id>Kampanyayla ilgili bilgileri içerir90 Gün
Google Analytics_gatİstek oranını kısmak için kullanılır.1 Dakika
Google DoubleClickDSIDKullanıcı tercihlerini saklamak için.2 Hafta
Google DoubleClickIDEReklam dağıtımı veya yeniden hedefleme sağlamak için.2 Yıl

Kişisel Verilerinizin Toplanması

BİKİFİ.COM, KVKK ve diğer ilgili mevzuatın sağladığı koşullar ve ölçülerde kişisel verilerinizi saklayabilir, işleyebilir, üçüncü taraflara açıklayabilir, paylaşabilir, devredebilir veya sınıflandırabilir. Kişisel verilerin aktarılması, yurt dışına aktarılması gibi işlemler ilgili kişilerin açık rızası alınmadan yapılmaz. BİKİFİ.COM kişisel verilerinizi hangi amaçla kullandığını aydınlatma yükümlülüğü gereği sizlerle paylaşır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz BİKİFİ.COM tarafından aşağıdaki amaçlara uygun olarak işlenir.

 • Bikifi.com, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
 • Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
  • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi ziyaret edenlerin çerez verilerinden istatistik oluşturmak,
  • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında talep olması halinde işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
  • Ziyaretçilerimizi tanıyabilmek ve analizde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek
  • BİKİFİ.COM ile ilgili ziyaretçilerin ve kullanıcıların şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
  • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Taraf Kişi veya Kurumlarla Paylaşılması

Kişisel verileriniz sizlere daha iyi hizmet verebilmek için veya Bikifi.com’un reklam politikası geliştirmek amacıyla üçüncü taraf kurum veya kişilerle paylaşılabilir. Benzer şekilde kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken size özel kişisel bilgileriniz (kullanıcı adınız, telf numaranız ..vs) paylaşılmaz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi

KVKK Madde 7 kapsamında hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz artık işlenmesine gerek yoksa veri sorumlusu tarafından kendiliğinden veya talebiniz üzerinize veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerinizin Korunması

Bizimle paylaşmış olduğunuz verilerin sorumluluğu ve güvenliği tarafımızca korunmaktadır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini, erişilmesini önlemek ve muhafaza etmek amacıyla elde edilen verilerinizin güvenliği için BİKİFİ.COM olarak gerekli teknik ve idari tedbirler, kontroller, belirli aralıklarla güvenlik testleri uygulanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Hakkında Haklarınız

BİKİFİ.COM’un toplamış olduğu kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır.

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

BİKİFİ.COM olarak Kişisel Verilerininiz Korunması ve Gizlilik Politikamızda yapacağımız her değişiklik internet sayfasında belirli aralıklarla paylaşılarak duyurulacaktır.

BİKİFİ.COM

Email adresi: info@bikifi.com

Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo