Aldehit ve Ketonların Elde Edilme Yöntemleri

📅 12 Eylül 2018|15 Haziran 2024
Güncel
Aldehit ve Ketonların Elde Edilme Yöntemleri

Konu Özeti

Karbonil bileşiklerini oluşturan fonksiyonel grup; karbon atomu ile oksijen atomunun çiftli bağ yapması ile oluşan fonksiyonel gruptur. Karbonil bileşikleri aldehit ve ketonlar olmak üzere iki grupta incelenmektedir.

Bu konuda
  • Aldehit ve keton grubu karbonil bileşiklerinin elde edilme yöntemlerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Karbonil bileşiklerini oluşturan fonksiyonel grup; karbon atomu ile oksijen atomunun çiftli bağ yapması ile oluşan fonksiyonel gruptur. Fonksiyonel gruptaki karbon atomu “sp2” hibritleşmesi yapmış ve oksijenle çift bağ oluşturmuştur. Karbonil bileşikleri aldehitve ketonlarolmak üzere iki grupta incelenmektedir. Keton ve aldehitlerin karşılaştırma içeriğine de buradan göz atabilirsiniz.

Aldehitlerin Elde Edilme Yolları

Primer (Birincil) Alkollerin Yükseltgenmesiyle 

KMnO4 ve K2Cr2O7 gibi yükseltgen maddeler kullanılarak asitli ortamda primer alkollerin bir basamak yükseltgenmesi ile aldehit elde edilir (Endüstride yükseltgen olarak oksijen kullanılır.). Tepkimenin genel formülü aşağıdaki gibidir.

Primer (Birincil) Alkollerin Yükseltgenmesiyle aldehit elde edilmesi

Karboksilli Asitlerin İndirgenmesiyle

Laboratuvarda yaygın bir şekilde kullanılan bu yöntem karboksilli asidin ve formik asidin, titan (IV) oksit katalizörü üzerinden 300-350°C’de buhar hâline geçirilmesi ile uygulanır.

Karboksilli Asitlerin İndirgenmesiyle aldehit elde edilmesi

Rosenmund Tepkimesiyle

Asit klorürlerin, katalizör (Pd-BaSO4) yardımı ile indirgenmesinden de aldehitler elde edilir.

Rosenmund Tepkimesiyle aldehit elde edilmesi

Doymamış Hidrokarbonlardan Aldehit Eldesi

Endüstriyel bir yöntemdir. Çünkü kullanılan maddeler (asetilen, etilen, propilen vb.) ucuz maddelerdir. Alkinlere su katılarak aldehit elde edilebilir, tepkime gerçekleşirken markovnikov kuralı geçerlidir.

Doymamış Hidrokarbonlardan Aldehit Eldesi

Ketonların Elde Edilme Yolları

Ketonlar başlıca ikincil alkollerin yükseltgenmesi, karboksilli asitlerin toprak alkali tuzlarının ısıtılması, alkil asetilenlere (asetilen hariç) katalizör yardımı ile su katılarak ve organometal bileşiklerinden grignard bileşiğinden yararlanılarak elde edilir.

Sekonder (İkincil) Alkollerin Yükseltgenmesiyle 

Asitli ortamda yükseltgenler sayesinde ikincil alkoller ketonlara dönüşebilirler. Daha çok laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilebilen bu yöntem endüstriyel bakımdan pek ekonomik değildir. Endüstride, bakır ya da gümüş katalizör kullanılarak 400-600°C’de oksijen ile yükseltgenme yapılır.

Sekonder (İkincil) Alkollerin Yükseltgenmesiyle ketonların elde edilmesi

Alkil Dihalojenürlerin Suyla Tepkimesiyle

Karbon zincirinde uçtaki karbonlar dışındaki herhangi bir karbonda iki tane halojen bağlı olan alkanın bazik ortamda su ile tepkimeye sokulması sonucunda keton elde edilebilmektedir. Tepkimeyi aşağıdaki gibi formüle edebiliriz.

Alkil Dihalojenürlerin Suyla Tepkimesiyle ketonların elde edilmesi

Karboksilli Asitlerin Metal Tuzlarından

Karboksilli asitlerin genellikle toprak alkali (2A grubu metalleri) metallerinin tuzları ile kuru ortamda ısı verilerek tepkimeye sokulması sonucu simetrik yapıda ketonlar elde edilir.

Karboksilli Asitlerin Metal Tuzlarından ketonların elde edilmesi

Alkil Asetilenlere Su Katılmasıyla

Alkil asetilenler (H2SO4/HgSO4) katalizörlüğünde su ile ısıtıldığında ketonlar oluşmaktadır. Endüstriyel bakımdan oldukça önemli bir yöntemdir.

Alkil Asetilenlere Su Katılmasıyla ketonların elde edilmesi
Bu yazıda bulunan terimler ayrıca anlatılmamıştır. Bu yazıdaki bir terimin ayrıca anlatılmasını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.
Benzer İçerikler
Alkollerin Elde Edilme Yolları
Kimya

Alkollerin Elde Edilme Yolları

İçeriğe Git>
Fonksiyonel Gruplar
Kimya

Fonksiyonel Gruplar

İçeriğe Git>
Alkollerin Kimyasal Tepkimeleri
Kimya

Alkollerin Kimyasal Tepkimeleri

İçeriğe Git>
Alkanların Elde Edilme Yolları
Kimya

Alkanların Elde Edilme Yolları

İçeriğe Git>
Çok Fonksiyonlu Bileşikler: Aminoasitler ve Karbonhidratlar
Kimya

Çok Fonksiyonlu Bileşikler: Aminoasitler ve Karbonhidratlar

İçeriğe Git>
Alkenlerin Elde Edilme Yolları
Kimya

Alkenlerin Elde Edilme Yolları

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo