Alkinlerin Kimyasal Tepkimeleri

Alkinlerin Kimyasal Tepkimeleri

Konu Özeti

Alkinler yapısında üçlü bağ bulundurmaktadır. Kimyasal tepkimeye girerken bu bağlar açılır. Alkinler, alkenlere benzer şekilde tepkime vermektedirler. Alkinler dört çeşit tepkime verirler; katılma, yanma, yükseltgenme ve polimerleşme.

Bu konuda
  • Alkenlerin katılma tepkimelerini ve çeşitlerini
  • Yanma, yükseltgenme ve polimerleşme tepkimelerini
öğreneceksiniz.