Alkanların Elde Edilme Yolları

📅 26 Haziran 2018|15 Eylül 2022
Alkanların Elde Edilme Yolları

Konu Özeti

Alkanların en önemli kaynakları petrol ve doğal gazdır. Petrol birçok alkan ve sikloalkan olan organik bileşiklerin bir karışımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Alkanlar würtz sentezi, kraking, grignard bileşiklerinden veya katılma tepkimelerinden alkan eldesi gibi teknikler ile elde edilebilmektedir.

Bu konuda
  • Alkan elde yöntemlerini
  • Würtz sentezini
  • Kraking yöntemini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Alkanların en önemli kaynakları petrol ve doğal gazdır. Petrol birçok alkan ve sikloalkan olan organik bileşiklerin bir karışımı olarak karşımıza çıkmaktadır. 34 karbon sayısına kadar olan alkanlar petrolden elde edilebilmektedir. Alkanlar aşağıda verilen teknikler ile laboratuvar ortamında da elde edilebilmektedir.

Würtz sentezi

İki alkil halojenür (R-X) molekülünün sodyum metali (Na) ile tepkimesinden alkanlar elde edilebilmektedir.

Würtz sentezi ile aynı alkil halojenürlerden alkan elde edilebileceği gibi farklı alkil halojenürlerden de alkanlar elde edilebilmektedir. Elde edilen alkanın karbon sayısı tepkimeye giren alkil halojenürlerin karbon sayıları toplamına eşittir. Farklı alkil halojenürler kullanıldığında birden fazla alkan elde edilebilir başka bir değişle bir ana ürün ve ana ürünün yanında yan ürünler oluşur. Würtz sentezi ile metan elde edilmez. Würtz sentezi bir redoks tepkimesidir. Tepkimede metalik sodyum atomu yükseltgenirken (elektron sayısı 0’dan +1’e) alkil halojenürdeki halojenin bağlı olduğu karbon atomu indirgenir.

Grignard Bileşiklerinden Alkan Eldesi

Alkil halojenür kuru eterli ortamda metalik Mg (magnezyum) parçaları ile tepkimeye sokulursa şiddetli bir tepkime olur ve bunun sonucunda grignard bileşiği elde edilir.

Daha sonra grignard bileşiğinin su veya halojen asitleriyle tepkimesinden alkan elde edilmektedir.

Katılma Tepkimelerinden Alkan Eldesi

Doymamış hidrokarbonlara paladyum, platin ve nikel gibi katalizörler yardımıyla hidrojen katılması sonucunda alkanlar elde edilebilmektedir.

Kraking

Kraking kelimesinin kelime anlamı “çatlama” veya “çatlatma”dır. Kelime anlamından da anlaşılabileceği gibi büyük yapıları parçalama işlemi olarak basite indirgeyebiliriz. Çok karbonlu alkanların yüksek basınç ve sıcaklık altında katalizörlerle ısıtılması işlemine “Katalitik Kraking” işlemi denilmektedir. Bu işlem genellikle petrol ve türevlerinin işlenmesinde ve yakıt elde edilmesinde kullanılmaktadır.

Benzer İçerikler
Alkollerin Elde Edilme Yolları
Güncel
Kimya

Alkollerin Elde Edilme Yolları

İçeriğe Git>
Alkenlerin Elde Edilme Yolları
Güncel
Kimya

Alkenlerin Elde Edilme Yolları

İçeriğe Git>
Alkollerin Kimyasal Tepkimeleri
Güncel
Kimya

Alkollerin Kimyasal Tepkimeleri

İçeriğe Git>
Alkinlerin Elde Edilme Yolları
Güncel
Kimya

Alkinlerin Elde Edilme Yolları

İçeriğe Git>
Aminler
Güncel
Kimya

Aminler

İçeriğe Git>
Fonksiyonel Gruplar
Güncel
Kimya

Fonksiyonel Gruplar

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo