Yapısal İzomerlik ve Çeşitleri

📅 14 Ağustos 2018|15 Eylül 2022
Yapısal İzomerlik ve Çeşitleri

Konu Özeti

C atomu çeşitli bağlar yapmaktadır ve bu bağ çeşitliliği bazı organik bileşiklerin kapalı formüllerinin aynı ancak açık formüllerinin farklı olduğu durumlar meydana getirmektedir. Bu şekilde kapalı formülleri aynı, yapı formülleri farklı olan bileşiklere izomer bileşikler denir.

Bu konuda
  • Yapısal izomerlik ve çeşitlerinin tanımını ve özelliklerini
  • Zincir-dallanma izomerliğini
  • Konum ve Fonksiyonel grup izomerliğini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Karbon atomu çok çeşitli bağlar yapabilmektedir. Bu bağların çeşitliliği bazı organik bileşiklerin kapalı formüllerinin aynı ancak açık formüllerinin farklı olduğu durumlar meydana getirmektedir. Bu şekilde kapalı formülleri aynı, yapı formülleri farklı olan bileşiklere yapıizomeri bileşikler denir. Zincir-dallanma izomerliği, konum izomerliği ve fonksiyonel grup izomerliği olmak üzere 3 çeşit izomerlik bulunmaktadır. Örneğin; sikloalkanlar ile alkenler birbirlerinin izomerleridir.

Zincir – Dallanma İzomerliği

Normal bir karbon zincirine, uçları dışındaki karbonlara eklenen alkil grupları dallanma olarak adlandırılan bir yapıyı oluşturur. Alkanlarda; oluşan dallı bileşikler, aynı karbon sayılı dallanmamış bileşiğin izomerleridir. Örneğin, oktan ile metilheptan birbirlerinin zincir – dallanma izomerleridir.

Oktan ve metilheptan arasındaki Zincir - Dallanma İzomerliği
  • Zincir – dallanma izomerliğinde, karbon sayısı arttıkça molekülün izomer sayısı da artar.
  • 1-2 ve 3 karbonlu alkanların zincir – dallanma izomerleri yoktur.
  • Sikloalkanlar ile alkanlar birbirlerinin izomerleri değildir.

Ek Bilgi: Konum İzomerliği

Organik bileşiklerde, fonksiyonel grubun farklı karbonlara bağlanmasıyla oluşan izomerliğe konum izomerliği denmektedir. Konum izomerliği aromatik bileşiklerde de meydana gelebilir. Aşağıda 2 tane konum izomerliği örneği görebilirsiniz.

konum izomerliğine 2 örnek

Ek Bilgi: Fonksiyonel Grup İzomerliği

Bileşiklerdeki fonksiyonel grup farklı biçimlerde düzenlenebilir. Molekül formülü aynı, fonksiyonel grup atomlarının diziliş biçimi farklı olan izomerlere fonksiyonel grup izomerliği denir.

Fonksiyonel Grup İzomerliğine 2 örnek
  • Monoalkoller (2 karbonludan itibaren) ile eterler fonksiyonel grup izomeridir.
  • Aldehitler (3 karbonludan itibaren) ile ketonlar, fonksiyonel grup izomeridir
  • Karboksilik asitler (2 karbonludan itibaren) ile ester bileşikleri fonksiyonel grup izomeri oluştururlar.
  • Fonksiyonel grup izomerliği aromatik bileşiklerde de görülmektedir.
Benzer İçerikler
Organik Kimya Hidrokarbonlar Detaylı Özet
Güncel
Kimya

Organik Kimya Hidrokarbonlar Detaylı Özet

İçeriğe Git>
Organik Kimya Fonksiyonel Gruplar Detaylı Özet
Güncel
Kimya

Organik Kimya Fonksiyonel Gruplar Detaylı Özet

İçeriğe Git>
Fonksiyonel Gruplar
Güncel
Kimya

Fonksiyonel Gruplar

İçeriğe Git>
Hidrokarbonlar: Alkanlar (Parafinler)
Güncel
Kimya

Hidrokarbonlar: Alkanlar (Parafinler)

İçeriğe Git>
Alkoller
Güncel
Kimya

Alkoller

İçeriğe Git>
Esterler
Güncel
Kimya

Esterler

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo