Hidrokarbonlar: Alkenler

📅 27 Haziran 2018|15 Eylül 2022
Hidrokarbonlar: Alkenler

Konu Özeti

Alkenler karbon atomları arasında çift bağ içeren (C=C) hidrokarbonlardır. Olofinler olarak da adlandırılabilir. Eten (etilen), bu serinin en küçük üyesidir. Alkenlerde karbon atomları arasındaki çift bağlar, bu yazıda da incelediğimiz gibi alkenlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde etkilidir.

Bu konuda
 • Alkenlerin yani olefinlerin genel özelliklerini
 • Alkenlerin adlandırılmasını
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Alkenler karbon atomları arasında çift bağ içeren (C=C) hidrokarbonlardır. Olefinler olarak da adlandırılabilir. Alkenlerin genel formülü CnH2n‘dir. Eten (etilen), bu serinin en küçük üyesidir. Alkenlerde karbon atomları arasındaki çift bağlar, alkenlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler.

(eten) etilen kimyasal formülü

Alkenlerin Adlandırılması

Alkenlerin adlandırılması, aynı sayıda karbon atomu içeren alkan adının sonunda -an eki yerine -en ya da “-ilen” eki getiri – lerek yapılır.

AlkanAlken
C2H6 etanC2H4 eten (etilen)
C3H8 propanC3H6 propen (propilen)
C4H10 bütanC4H8 büten (bütilen)

Adlandırma yapılırken standart isimlendirme kuralları olan IUPAC kuralları kullanılır. Bu kurallar alkanların isimlendirme kurallarına benzer.

 1. Üzerinde çift bağları da içeren en uzun karbon zinciri seçilir.
 2. Çift bağın yakın olduğu karbon atomundan başlayarak numaralandırma yapılır.

 3. Alkenlerde çift bağın bulunduğu zincire bağlı başka gruplar varsa bu grupların bağlı olduğu karbon atomu numarası ve grubun adı belirtilir. İki ya da daha fazla bağların bulunduğu karbon atomlarının numaraları belirtilir.

 4. İki ya da daha fazla bağların bulunduğu karbon atomlarının numaraları belirtilir.

 5. Eğer molekülde bir çift bağ varsa -en ; iki çift bağ varsa -dien; üç çiftli bağ varsa -trien son eki getirilir.
 6. Son olarak çift bağ taşıyan en uzun karbon zincirine karşılık gelen karbon sayısındaki alkenin ismi yazılır.
Alkenlerin Karbon Zincir Yapısı

Aşağıdaki tabloda bazı alkenlerin adı, kapalı, açık ve molekül formülü verilmiştir.

Alkenlerin Açık ve Kapalı Formüllerine Göre İsimlendirilmesi

Sikloalkenler adlandırılırken ikili bağ en küçük sayıyı alacak şekilde numaralandırma yapılır. Halkada bir ikili bağ varsa ikili bağın bulunduğu karbon belirtilmez. Eğer bileşikte dallanmış grup varsa ikili bağdan sonraki en küçük numara dallanmış grubun olacak şekilde numaralandırma yapılır.

Alkenlerin Özellikleri

Alkenlerin Fiziksel Özellikleri

 • Alkenlerde moleküldeki karbon atomu sayısı arttıkça erime ve kaynama noktası artar.
 • Alkan molekülleri arasında Van der Waals (zayıf etkileşim) bağları vardır.
 • İlk 3 üyesi gazdır. (eten 2 karbonlu, propen 3 karbonlu, büten 4 karbonlu) Daha sonra gelen alkenler sıvı; yapısında çok fazla karbon ve büyük molekül bulunduran alkenler ise katı fazdadır.
 • Apolar maddeler oldukları için polar olan suda çözünmezler. Petrol eteri, kloroform gibi organik çözücülerde çözünebilirler.
 • Fiziksel özellikleri alkanlara benzemektedir.

Alkenlerin Kimyasal Özellikleri

 • Alkenler çift bağ yaptıkları için yapılarında pi bağı vardır. Pi bağı sayesinde alkanlardan kimyasal olarak daha aktiflerdir.
 • Alkenler çift bağları ile iki tür tepkime verirler. Bunlardan birincisi katılma tepkimeleridir. Bu tür tepkimelerde doymamış bağ doymuş hale dönüştürülür (alkenlerden alkan eldesi). Diğer bir tür tepkime de ise çift bağın bulunduğu noktalardan kopmalar meydana gelir.
Benzer İçerikler
Organik Kimya Hidrokarbonlar Detaylı Özet
Güncel
Kimya

Organik Kimya Hidrokarbonlar Detaylı Özet

İçeriğe Git>
Alkenlerin Kimyasal Tepkimeleri
Güncel
Kimya

Alkenlerin Kimyasal Tepkimeleri

İçeriğe Git>
Kimyasal Etkileşimler: Güçlü Etkileşimler
Güncel
Kimya

Kimyasal Etkileşimler: Güçlü Etkileşimler

İçeriğe Git>
Hidrokarbonlar: Alkinler
Güncel
Kimya

Hidrokarbonlar: Alkinler

İçeriğe Git>
Alkoller
Güncel
Kimya

Alkoller

İçeriğe Git>
Organik Kimya Fonksiyonel Gruplar Detaylı Özet
Güncel
Kimya

Organik Kimya Fonksiyonel Gruplar Detaylı Özet

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo