Alkoller

Konu Özeti

Hidrokarbonlarda hidrojenlerden biri veya birkaçının yerine hidroksil grubunun (-OH) geçmesiyle oluşan bileşiklere "Alkol" denilmektedir. Alkollerin genel formülü R-OH ve fonksiyonel grubu -OH ( hidroksil) grubudur.

Bu konuda
  • Alkollerin hangi başlıklar altında sınıflandırıldığını
  • Fiziksel ve kimyasal özelliklerini
  • Alkollerde izomeri karamını
öğreneceksiniz.