Poli Alkol – Mono Alkol Karşılaştırması

📅 08 Eylül 2018|19 Aralık 2021
Poli Alkol – Mono Alkol Karşılaştırması

Konu Özeti

Alkol molekülünde bulunan -OH grubu sayısında göre monoalkol ve polialkol olarak sınıflandırılmaktadır.

Bu konuda
 • Poli ve mono alkollerin tanımlarını ve genel özellikelrini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Alkol molekülünde bulunan -OH grubu sayısında göre monoalkol ve polialkol olarak sınıflandırılmaktadır. Molekülünde bir tane hidroksil grubu bulunduran alkollere mono alkol (bir değerli) denir. Molekülünde birden fazla hidroksil grubu bulunduran alkollere poli alkol denilmektedir.

Poli Alkoller

 • Poli alkollerde hidroksil (OH-) grubunun sayısına göre nitelendirilme yapılmaktadır.
 • Yapılarında birden fazla hidroksil grubu bulundurmaktadırlar.
 • Yapılarında fazla hidroksil bulunduğu için suda daha kolay çözünmektedirler.
 • Poli alkollerin kaynama noktaları mono alkollere göre yüksektir.
 • Molekülde iki tane hidroksil varsa diol; üç tane varsa triol olarak adlandırılırlar.

Mono Alkoller

 • Mono alkollerde hidroksil grubunun bağlı olduğu yere göre nitelendirilme yapılmaktadır.
 • Mono alkoller bir değerlikli alkol olarak da adlandırılabilirler.
 • Kaynama noktaları poli alkollere göre düşüktür.
 • Suda poli alkoller kadar iyi çözünemezler.
 • Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna 1 tane alkil grubu bağlı
  ise birincil (primer) alkol, iki tane alkil bağlı ise ikincil (sekonder) alkol,
  3 tane alkil grubu bağlı ise üçüncül(tersiyer) alkol denir
Benzer İçerikler
Gerçek – Koloidal – Süspansiyon Çözelti Karşılaştırması
Güncel
Kimya

Gerçek – Koloidal – Süspansiyon Çözelti Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Heterojen ve Homojen Karışımın Karşılaştırması
Güncel
Kimya

Heterojen ve Homojen Karışımın Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Manometre ile Barometre Karşılaştırması
Güncel
Kimya

Manometre ile Barometre Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Sigma ve Pi Bağı Karşılaştırması
Güncel
Kimya

Sigma ve Pi Bağı Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Kaynama – Buharlaştırma Karşılaştırması
Güncel
Kimya

Kaynama – Buharlaştırma Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Metal – Ametal – Soygaz Karşılaştırması
Güncel
Kimya

Metal – Ametal – Soygaz Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo