Poli Alkol – Mono Alkol Karşılaştırması

Poli Alkol – Mono Alkol Karşılaştırması

Konu Özeti

Alkol molekülünde bulunan -OH grubu sayısında göre monoalkol ve polialkol olarak sınıflandırılmaktadır.

Bu konuda
 • Poli ve mono alkollerin tanımlarını ve genel özellikelrini
öğreneceksiniz.

Alkol molekülünde bulunan -OH grubu sayısında göre monoalkol ve polialkol olarak sınıflandırılmaktadır. Molekülünde bir tane hidroksil grubu bulunduran alkollere mono alkol (bir değerli) denir. Molekülünde birden fazla hidroksil grubu bulunduran alkollere poli alkol denilmektedir

Poli Alkoller

 • Poli alkollerde hidroksil (OH-) grubunun sayısına göre nitelendirilme yapılmaktadır.
 • Yapılarında birden fazla hidroksil grubu bulundurmaktadırlar.
 • Yapılarında fazla hidroksil bulunduğu için suda daha kolay çözünmektedirler.
 • Poli alkollerin kaynama noktaları mono alkollere göre yüksektir.
 • Molekülde iki tane hidroksil varsa diol; üç tane varsa triol olarak adlandırılırlar.

Mono Alkoller

 • Mono alkollerde hidroksil grubunun bağlı olduğu yere göre nitelendirilme yapılmaktadır.
 • Mono alkoller bir değerlikli alkol olarak da adlandırılabilirler.
 • Kaynama noktaları poli alkollere göre düşüktür.
 • Suda poli alkoller kadar iyi çözünemezler.
 • Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna 1 tane alkil grubu bağlı
  ise birincil (primer) alkol, iki tane alkil bağlı ise ikincil (sekonder) alkol,
  3 tane alkil grubu bağlı ise üçüncül(tersiyer) alkol denir
Yorumlar