Aldehit ve Ketonların Karşılaştırılması

📅 27 Temmuz 2018|19 Aralık 2021
Aldehit ve Ketonların Karşılaştırılması

Konu Özeti

Karbonil bileşiklerini oluşturan fonksiyonel grup; karbon atomu ile oksijen atomunun çiftli bağ yapması ile oluşan fonksiyonel gruptur. Karbonil bileşikleri aldehit ve ketonlar olmak üzere iki grupta incelenmektedir.

Bu konuda
 • Fiziksel ve kimyasal olarak aldehşt ve ketonun özelliklerini
 • Tanınmasını ve spesifik özelliklerini
öğreneceksiniz.

Karbonil bileşiklerini oluşturan fonksiyonel grup; karbon atomu ile oksijen atomunun çiftli bağ yapması ile oluşan fonksiyonel gruptur. Fonksiyonel gruptaki karbon atomu “sp2” hibritleşmesi yapmış ve oksijenle çift bağ oluşturmuştur. Karbonil bileşikleri aldehit ve ketonlar olmak üzere iki grupta incelenmektedir.

Aldehitler

 • Hem yükseltgenirler hem de indirgenirler
 • Polimerleşirler
 • Tollens ve fehling çözeltileri ile tepkime verirler.
 • Molekülleri polardır.
 • Molekülleri arasında van der wals bağları vardır.
 • Suda iyi çözünürler; ancak molekülde bulunan karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlükleri azalır.
 • Erime ve kaynama noktaları eşit karbon sayılı hidrokarbon ve eterlerden yüksek, alkol ve karboksilli asitlerden düşüktür.

Ketonlar

 • İndirgenebilir ancak yükseltgenemezler.
 • Aseton hariç polimerleşemezler.
 • Tollens ve fehling çözeltileri ile tepkime vermezler.
 • Molekülleri polardır.
 • Molekülleri arasında van der wals bağları vardır.
 • Suda iyi çözünürler; ancak molekülde bulunan karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlükleri azalır.
 • Erime ve kaynama noktaları eşit karbon sayılı hidrokarbon ve eterlerden yüksek, alkol ve karboksilli asitlerden düşüktür.
Benzer İçerikler
Sigma ve Pi Bağı Karşılaştırması
Güncel
Kimya

Sigma ve Pi Bağı Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Organik Ve Anorganik Bileşiklerin Karşılaştırılması
Güncel
Kimya

Organik Ve Anorganik Bileşiklerin Karşılaştırılması

İçeriğe Git>
Asit ve Baz Karşılaştırması
Güncel
Kimya

Asit ve Baz Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Metal – Ametal – Soygaz Karşılaştırması
Güncel
Kimya

Metal – Ametal – Soygaz Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Gerçek – Koloidal – Süspansiyon Çözelti Karşılaştırması
Güncel
Kimya

Gerçek – Koloidal – Süspansiyon Çözelti Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Fiziksel Ve Kimyasal Değişim Karşılaştırması Ve Örnekleri
Güncel
Kimya

Fiziksel Ve Kimyasal Değişim Karşılaştırması Ve Örnekleri

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo