Fonksiyonel Gruplar

Fonksiyonel grupları öğreceğiz.
12. SınıfKimya4. Ünite
Fonksiyonel Gruplar
Bu ünitede
  • Organik kimyadaki önemli fonksiyonel grupları ve adlandırılmasını
  • Fonksiyonel grupların fiziksel, kimyasal özelliklerini ve tepkimelerini
öğreneceksiniz.

Fonksiyonel Gruplar Ders Notları

Alkoller

Alkoller

Hidrokarbonlarda hidrojenlerden biri veya birkaçının yerine hidroksil grubunun (-OH) geçmesiyle oluşan bileşiklere "Alkol" denilmektedir.

Ders Notuna git →

Alkollerin Elde Edilme Yolları

Alkollerin Elde Edilme Yolları

Alkoller genel olarak 4 şekilde elde edilmektedir. Bunlar alkil halojenürlerin bazlarla tepkimesi, alkenlere su katılması, grignard bileş

Ders Notuna git →

Alkollerin Kimyasal Tepkimeleri

Alkollerin Kimyasal Tepkimeleri

Birincil alkollerde 2 tane, ikincil alkollerde 1 tane H bağlıdır. Reaksiyonlar bu bağlardaki değişimlere göre sınıflandırılır. Buna göre

Ders Notuna git →

Eterler

Eterler

Eterlerin genel formülünü "su molekülündeki 2 hidrojen atomunun, 2 alkil grubuyla yer değiştirmesinden oluşan bileşikler" olarak tanımlay

Ders Notuna git →

Aminler

Aminler

Aminler amonyaktan (NH3) türeyen azotlu bileşiklerdir. Bir alkil ya da aril köküne – NH2 bağlanması ile aminler oluşur. Amonyak hidrojenl

Ders Notuna git →

Karbonil Bileşikleri: Aldehitler

Karbonil Bileşikleri: Aldehitler

Karbonil bileşiklerini oluşturan fonksiyonel grup; karbon atomu ile oksijen atomunun çiftli bağ yapması ile oluşan fonksiyonel gruptur. F

Ders Notuna git →

Karbonil Bileşikleri: Ketonlar

Karbonil Bileşikleri: Ketonlar

Karbonil bileşiklerini oluşturan fonksiyonel grup; karbon atomu ile oksijen atomunun çiftli bağ yapması ile oluşan fonksiyonel gruptur. F

Ders Notuna git →

Karboksilik Asitler

Karboksilik Asitler

Karboksilli asitler diğer bir isimle karboksilik asitler yapılarında karboksil grubu (–COOH) bulundururlar. Karboksilli asitler başlıca b

Ders Notuna git →

Karboksilli Asit Türevleri

Karboksilli Asit Türevleri

Su ile tepkimeye girdiğinde karboksilli asitleri oluşturan bileşiklere karboksilli asit türevleri denir. Karboksilli asit türevleri, karb

Ders Notuna git →

Çok Fonksiyonlu Bileşikler: Aminoasitler ve Karbonhidratlar

Çok Fonksiyonlu Bileşikler: Aminoasitler ve Karbonhidratlar

Organik bileşikler birden fazla fonksiyonel grup içerebilir. Çok fonksiyonlu organik bileşiklere örnek vermek gerekirse; alanin, glikoz,

Ders Notuna git →

Organik Kimya Fonksiyonel Gruplar Detaylı Özet

Organik Kimya Fonksiyonel Gruplar Detaylı Özet

Bu yazıyı okuyarak organik kimya (karbon kimyasına giriş, organik bileşikler) ünitesini hızlı tekrar edebilir ve istediğiniz konunun deta

Ders Notuna git →

Yorumlar