Sigma ve Pi Bağı Karşılaştırması

Sigma ve Pi Bağı Karşılaştırması

Konu Özeti

İki orbitalin bağ ekseni boyunca uç uca örtüşmesi sonucu oluşan bağlara sigma bağı, bağ eksenin dik olarak örtüşmesine pi bağı denir.

Bu konuda
  • Sigma ve pi bağının tanımını. özelliklerini ve örneklerini
öğreneceksiniz.

İki orbitalin bağ ekseni boyunca uç uca örtüşmesi sonucu oluşan bağlara sigma bağı, bağ eksenin dik olarak örtüşmesine pi bağı denir.

Hibritleşmeler

 Sigma Bağı

  • İki atom arasında ilk oluşan bağlara sigma bağı denilmektedir.
  • Sigma bağı oluşmadan Pi bağı oluşamaz.
  • Sigma bağlarında elektronlar atomun çekirdeğine daha yakın bir konumda bulunduğu için pi bağlarından daha güçlüdür.
  • Sigma bağları s-s veya s-p orbitallerinin örtüşmesiyle meydana gelirler.

Pi Bağı

  • İki atom arasında ikinci veya üçüncü oluşan bağlara ise Pi bağları denilmektedir.
  • Pi bağları Sigma bağlarına göre daha zayıftırlar.
  • Pi bağları sigma bağlarından zayıf oldukları için alken ve alkinler (yapılarında pi bağı bulundurdukları için) katılma tepkimelerine girebilirler.
  • Pi bağları p-p orbitallerinin örtüşmesiyle meydana gelmektedirler.
Yorumlar