1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Kimya Ders Notları
 4. Aldehit ve Ketonların Karşılaştırılması

Aldehit ve Ketonların Karşılaştırılması

Karbonil bileşiklerini oluşturan fonksiyonel grup; karbon atomu ile oksijen atomunun çiftli bağ yapması ile oluşan fonksiyonel gruptur. Fonksiyonel gruptaki karbon atomu “sp2” hibritleşmesi yapmış ve oksijenle çift bağ oluşturmuştur. Karbonil bileşikleri aldehit ve ketonlar olmak üzere iki grupta incelenmektedir.

 Aldehitler
 • Hem yükseltgenirler hem de indirgenirler
 • Polimerleşirler
 • Tollens ve fehling çözeltileri ile tepkime verirler.
 • Molekülleri polardır.
 • Molekülleri arasında van der wals bağları vardır.
 • Suda iyi çözünürler; ancak molekülde bulunan karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlükleri azalır.
 • Erime ve kaynama noktaları eşit karbon sayılı hidrokarbon ve eterlerden yüksek, alkol ve karboksilli asitlerden düşüktür.
Ketonlar
 • İndirgenebilir ancak yükseltgenemezler.
 • Aseton hariç polimerleşemezler.
 • Tollens ve fehling çözeltileri ile tepkime vermezler.
 • Molekülleri polardır.
 • Molekülleri arasında van der wals bağları vardır.
 • Suda iyi çözünürler; ancak molekülde bulunan karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlükleri azalır.
 • Erime ve kaynama noktaları eşit karbon sayılı hidrokarbon ve eterlerden yüksek, alkol ve karboksilli asitlerden düşüktür.

Detaylı Konu Anlatımı: Aldehitler Ketonlar