Yerel Saat ve Hesaplamaları

📅 17 Eylül 2022|17 Eylül 2022
Yerel Saat ve Hesaplamaları

Konu Özeti

Bir yerin kendine özgü saatine yerel saat denir. Farklı meridyenler üzerindeki noktaların yerel saatleri de farklıdır. Dünya'nın Güneş karşısındaki konumu eksen hareketinden dolayı sabit kalmadığından dolayı Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın da yerel saati sürekli değişecektir.

Bu konuda
 • Uluslararası saat dilimlerini
 • Tarih değiştirme çizgisini
 • Yerel saat hesaplamalarını
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Dünya üzerindeki bir noktanın Güneş’in tam karşısında olduğu andan tekrar aynı noktanın Güneş’in tam karşısına gelmesine kadar geçen süre 24 saattir. Bu zaman dilimine bir gün denir. Verilen nokta bir günlük sürede Güneş’in karşısında 360o‘lik bir açı yapar.

📌 Güneş’in ufuk düzleminde yaptığı her bir derecelik açı 4 dakikaya karşılık gelir.

Yerel Saat Hakkında Bilgiler

Bir yerin kendine özgü saatine yerel saat denir. Farklı meridyenler üzerindeki noktaların yerel saatleri de farklıdır. Dünya’nın Güneş karşısındaki konumu eksen hareketinden dolayı sabit kalmadığından dolayı Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın da yerel saati sürekli değişecektir. Dünya eksen hareketini batıdan doğuya doğru yaptığından dolayı doğuda bulunan bir noktanın yerel saati batıda bulunan bir noktanın yerel saatinden daha ileri olacaktır. Bu iki noktanın Güneş’i farklı zamanlarda görmesinden dolayı aralarında zaman farkı oluşur ve oluşan bu zaman farkına “yerel saat farkı” denir. Söz konusu iki nokta arasındaki uzaklık ne kadar fazlaysa yerel saat farkları o oranda fazla olacaktır.

Ortak Saat (Ulusal)= Bir ülkenin kendisine uygun bir meridyenin yerel saatini bütün ülke içerisinde ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan saate denir. Yerel saat farklarının ortaya çıkardığı karışıklığın giderilmesi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, haberleşme ve ulaşım gibi hizmetlerin hızlı ve düzenli şekilde sağlanması amacıyla ulusal saatler oluşturulmuştur.

Uluslararası Saat Dilimleri= Greenwich’in 7° 30’ batı ve 7° 30’ doğusu arasındaki bölüm 0. saat dilimi (başlangıç saat dilimi) olarak belirlenmiştir. Greenwich’in doğusuna gidildikçe 15 ve katları meridyenler saat dilimlerinin merkezini oluşturur. Saat dilimlerinin merkezinin 7° 30’ doğu ve batısı saat dilimlerinin sınırını oluşturur.

Tarih Değiştirme Çizgisi= 180° meridyeni Doğu ve Batı meridyenlerinin çakıştığı meridyendir. Bu nedenle 180° meridyenine “Doğu-Batı Meridyeni” denir. Bu meridyen aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak da kabul edilmiştir. Tarih değiştirme çizgisi, Bering Boğazı’ndan geçen ve Asya ile Kuzey Amerika’yı birbirinden ayıran çizgidir. Bu meridyenin doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı 24 saattir. Bu çizginin batısından doğusuna geçildiği zaman tarihi bir gün ileri almak gerekir. Bu çizginin Amerika tarafına geçildiğinde (Batı Yarım Küre’de) tarih bir gün geri, Asya tarafına geçildiğinde (Doğu Yarım Küre’de) ise tarih bir gün ileri alınmaktadır.

Yerel Saat Hesaplamaları

Dünya kendi ekseni etrafında 24 saatte dönmektedir. Dünya’nın çevresi 360 meridyene bölündüğüne göre Güneş’in karşısından 24 saatlik sürede 360 meridyen geçer. Bu durumda

İki meridyen arası dakikadır. Yukarıda yapılan hesaba göre 1 saatte 360°/24=15° meridyen geçer.

Yerel Saat Hesaplama Adımları

 1. Saat farkı hesaplanacak iki nokta arasındaki meridyen (boylam) farkı bulunmalıdır.
  • Hesaplama yapılırken iki meridyen de doğu veya ikisi de batı meridyeni ise meridyen farkı bulmak için çıkarılır.
  • Meridyenlerden biri doğu diğeri batı meridyeni ise, meridyen farkı bulunurken toplanır. Bunun nedeni başlangıç noktasından doğuya ve batıya farklı yönlerde ilerlendiği için aralık toplanarak bulunur.
 2. İlk adımda bulunan meridyen farkı zamana dönüştürülmelidir.
  • Meridyen farkının 4 dakika olduğunu yukarıda hesaplamıştık. Bu durumda meridyen farkı 4 ile çarpılır.
  • Burada zaman farkı 60 dakikadan büyük oluyor ise saate dönüştürülmelidir.
 3. Önceki adımda bulunan zaman farkı yerel saate eklenir veya çıkarılır.
  • Yerel saati belli olan yerin doğusunda bir noktanın saati soruluyor ise zaman farkı eklenir.
  • Yerel saati belli olan yerin batısında bir noktanın saati soruluyor ise zaman farkı çıkarılır.

Örnek: 30° doğu boylamında yerel saat 9:00 iken 15° doğu boylamında yerel saat kaçtır?

Çözüm

 • Öncelikle boylam farkı hesaplanır. 30°-15°=15° bulunur.
 • 15° lik boylam farkı iki boylam arası zaman farkı olan 4 dakika ile çarpılır. 15° x 4= 60 dakika=1 saat bulunur.
 • Önceki adımda bulunan iki boylam arasındaki zaman farkı 30° doğu boylamının yerel saatinden çıkarılır. 9:00-1 saat=8:00 bulunur.
Örnek boylam-saat hesabı

Örnekler: Aşağıda verilen 3 farklı görselde “?” bulunan boylamlarının yerel saatlerini hesaplayalım.

Boylam-saat hesabı örnekleri

Çözüm:

 1. İlk görselde boylam hesaplanırken A ve B noktaları başlangıç meridyenine göre aynı tarafta olduğu için (Doğu) çıkarılır. 90-50=40° bulunur. Meridyen farkı zaman farkına dönüştürülür. 40 x 4 dakika=160 dakika = 2 saat 40 dakika bulunur. B noktası daha doğuda olduğu için zaman farkı eklenir. (19:45)+2 saat 40 dakika=22:25 bulunur.
 2. İkinci görselde boylam hesaplanırken A ve B noktaları başlangıç meridyenine göre aynı tarafta olduğu için (Batı) çıkarılır. 150-60=90° bulunur. Meridyen farkı zaman farkına dönüştürülür. 90 x 4 dakika=360 dakika = 6 saat bulunur. A noktası daha batıda olduğu için zaman farkı çıkarılır. (08:00)-6 saat=02:00 bulunur.
 3. Üçüncü boylam hesaplanırken A ve B noktaları başlangıç meridyenine göre farklı tarafta olduğu için toplanır. 90-20=110° bulunur. Meridyen farkı zaman farkına dönüştürülür. 110 x 4 dakika=440 dakika = 7 saat 40 dakika bulunur. B noktası daha doğuda olduğu için zaman farkı eklenir. (08:00)+7 saat 40 dakika=15:40 bulunur.

Aynı Enlem Üzerinde Yer Alan Merkezlerin Ortak ve Farklı Özellikleri

Aynı enlem üzerinde bulunan birden çok noktanın ortak özellikleri aşağıda listelenmiştir. Belitmek gerekir ki göreceli konumdan dolayı iklim özellikleri ve sıcaklık farklarıaynı olmayabilir.

 • Ekvator’a ve kutup noktalarına açısal uzaklıkları ve kuş uçuşu uzaklıkları,
 • Yıl boyu öğle vakitlerinde güneş ışınlarını alma açıları, gölge yönleri, gölge uzunlukları ,
 • Aynı anda yaşadıkları mevsim ve mevsim süresi ,
 • Gece – gündüz süreleri ve gece-gündüz süre farkı ,
 • Çizgisel ve açısal hızları ,
 • Tan ve gurup süreleri,
 • Yer çekimi kuvveti ,
 • Matematik ve sıcaklık iklim kuşakları,
 • Ardışık meridyenler arası mesafe,
 • Sürekli rüzgarların ve okyanus akıntılarının sapma yönü aynıdır.

Aynı Meridyen Üzerinde Yer Alan Merkezlerin Ortak ve Farklı Özellikleri

Aynı meridyen üzerinde yer alan merkezlerin ortak özellikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Yerel saat ve saat dilimleri,
 • Başlangıç meridyeni ile aralarındaki yerel saat farkı,
 • Güneş’in önünden geçiş anları,
 • Gün içinde Güneş’in ufuk düzleminde en tepede olduğu an(öğle vakti),
 • Güneş ışınlarının en fazla açıyla geldiği an (öğle vakti),
 • Açısal hızları,
 • Gölge boyunun gün içinde en kısa olduğu an,
 • Ekinokslarda gece ve gündüz süreleri, Güneş’in doğuş ve batış saatler aynıdır.

Aynı meridyen üzerinde yer alan merkezlerin farklı özellikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Çizgisel hızları,
 • Yer çekimi kuvvetleri,
 • Güneş ışınlarının geliş açıları,
 • Sıcaklık değerleri, sıcaklık farkları,
 • Gölge uzunluğu ve yönleri,
 • Tan ve grup süreleri,
 • Gece ve gündüz süreleri (Ekinokslar hariç) farklıdır.
Benzer İçerikler
Coğrafi Koordinat Sistemi
Güncel
Coğrafya

Coğrafi Koordinat Sistemi

İçeriğe Git>
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Güncel
Coğrafya

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

İçeriğe Git>
İklimin Ana Elemanı: Sıcaklık
Güncel
Coğrafya

İklimin Ana Elemanı: Sıcaklık

İçeriğe Git>
Türkiye’nin Coğrafi Konumu
Güncel
Coğrafya

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

İçeriğe Git>
İklim Elemanı: Rüzgarlar ve Özellikleri
Güncel
Coğrafya

İklim Elemanı: Rüzgarlar ve Özellikleri

İçeriğe Git>
Türkiye Turizmi
Güncel
Coğrafya

Türkiye Turizmi

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo