9. Sınıf: Doğal Sistemler

📅 02 Ocak 2022|15 Eylül 2022
Coğrafya giriş ve Türkiye'nin coğrafi özelliklerini ele almaktayız.
Güncel
9. Sınıf: Doğal Sistemler
Bu ünitede
  • Coğrafyanın Diğer Bilimler ile İlişkisi
  • Dünyanın Şekli ve Hareketlerinin etkileri
  • Koordinat sistemini oluşturan unsurlar
  • Mutlak ve göreceli konu
  • ... ve 1 konu daha

öğreneceksiniz.

📚 9. Sınıf: Doğal Sistemler Ders Notları

Güncel
İnsan-Doğa ve Coğrafya

İnsan-Doğa ve Coğrafya

Doğanın insanlar üzerinde etkisi varken insanların da doğa üzerinde etkisi vardır. Bu etkileri incelemek üzere coğrafya bilimi doğmuştur.

Ders Notuna git →

Güncel
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

Dünya; Kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin olan özel bir şekle sahiptir. Dünya'nın bu özel şekli bazı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Aynı

Ders Notuna git →

Güncel
Coğrafi Koordinat Sistemi

Coğrafi Koordinat Sistemi

Coğrafi konum; bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yerdir. Coğrafi konum; mutlak (matematik) ve göreceli (özel) konum olmak üzere ikiye

Ders Notuna git →

Güncel
Yerel Saat ve Hesaplamaları

Yerel Saat ve Hesaplamaları

Bir yerin kendine özgü saatine yerel saat denir. Farklı meridyenler üzerindeki noktaların yerel saatleri de farklıdır. Dünya'nın Güneş ka

Ders Notuna git →

Güncel
Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Türkiye; mutlak konumu sonucunda 26°-45° Doğu meridyenleri ile 36°-42° Kuzey paralelleri arasında yer alır. Türkiye; özel konumu sonucund

Ders Notuna git →

Güncel
Haritalarda Ölçek

Haritalarda Ölçek

Haritalardaki küçültme oranlarına ölçek denir. Bir diğer deyişle ölçek; harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzunluğun gerçek uzunluğa

Ders Notuna git →

Güncel
Harita Bilgisi

Harita Bilgisi

Harita; yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün, belirli bir ölçek ile küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılması

Ders Notuna git →

Güncel
Haritacılığın Tarihsel Gelişimi

Haritacılığın Tarihsel Gelişimi

Harita çizimleri ilk olarak Eski Çağ'a aittir. İlk Çağ'da çizilen haritalarla gelişmeye devam eden haritacılık Orta Çağ'da ise din etkisi

Ders Notuna git →

Güncel
Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılma Yöntemleri

Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılma Yöntemleri

Yeryüzü şekillerinin haritalara aktarılmasında renklendirme yöntemi, kabartma yöntemi, gölgelendirme yöntemi ve izohips yöntemi (eş yükse

Ders Notuna git →

Güncel
İklim Bilgisi: Atmosfer ve İklim

İklim Bilgisi: Atmosfer ve İklim

Atmosferi oluşturan gazlar yer çekiminin etkisiyle fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre katmanlar meydana getirir. Bu katmanların trop

Ders Notuna git →

Güncel
İklimin Ana Elemanı: Sıcaklık

İklimin Ana Elemanı: Sıcaklık

Sıcaklık enerjinin dışa yansımasıdır. Sıcaklığın yeryüzünde dağılışını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Sıcaklığın Dünya üzerindeki

Ders Notuna git →

Güncel
İklim Elemanı: Basınç

İklim Elemanı: Basınç

Atmosferi oluşturan gazların yeryüzündeki birim alana yer çekiminin etkisiyle uyguladıkları basınca atmosfer basıncı denir. Basıncı etkil

Ders Notuna git →

Güncel
İklim Elemanı: Rüzgarlar ve Özellikleri

İklim Elemanı: Rüzgarlar ve Özellikleri

Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru olan yatay hava hareketine rüzgar adı verilmektedir. Rüzgarın hızını ve yönünü b

Ders Notuna git →

Güncel
İklim Elemanı: Nem

İklim Elemanı: Nem

Atmosferde su döngüsü gerçekleşir. Su döngüsünde atmosferdeki nem önemli rol oynar. Atmosfer içerisindeki su buharına nem denir. Nem; mut

Ders Notuna git →

Güncel
Yoğuşma Çeşitleri Ve Yağış

Yoğuşma Çeşitleri Ve Yağış

Atmosferde bulunan su; bulut ve sis olarak yoğunlaşır. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşarak sıvı ya da katı biçimde yeryüzüne düşmesine

Ders Notuna git →

Güncel
Hava Kütlesi ve Cephe

Hava Kütlesi ve Cephe

Hava kütlesi, herhangi bir yatay doğrultuda sıcaklık ve nem içeriği açısından benzer özellikler taşıyan oldukça geniş hava parçalarına de

Ders Notuna git →

Güncel
Büyük İklim Tipleri

Büyük İklim Tipleri

Büyük iklim gruplarına makro klima adı verilirken makro klimalar içerisinde bölgesel farklılıklar gösteren ve özel koşullu küçük iklim al

Ders Notuna git →

Güncel
Türkiye’nin İklimi Üzerinde Etkili Olan Faktörler

Türkiye’nin İklimi Üzerinde Etkili Olan Faktörler

Türkiye fiziki coğrafya özellikleri nedeniyle farklı iklim koşullarının görüldüğü bir ülkedir. Yer şekilleri, etkili olan hava kütleleri

Ders Notuna git →

Güncel
Türkiye’nin İklim Elemanları

Türkiye’nin İklim Elemanları

Türkiye ikliminin belirlenmesindeki faktörler coğrafi ve göreceli konumudur. İklim elemanları olarak işlenen basınç, sıcaklık, nem, rüzga

Ders Notuna git →

Güncel
Türkiye’de Görülen İklim Tipleri

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri

Türkiye'de Akdeniz, Karadeniz ve Karasal olmak üzere 3 ana iklim çeşidi görülürken geçiş iklim çeşitleri de görülmektedir.

Ders Notuna git →

✍ PDF Çalışma Kaynakları

📘 Kurum: MEB – OGM Materyal
🔗 İndirme Linki: PDF Linki
📚 Konular
Doğa ve İnsan – Coğrafya Bilimi
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri – Koordinat Sistemi


📘 Kurum: MEB – OGM Materyal
🔗 İndirme Linki: PDF Linki
📚 Konular
Harita Unsurları, Çeşitleri, Projeksiyonlar, Bilgileri Aktarmada Yöntem ve Teknikler
Ölçek
Haritacılık Tarihi


📘 Kurum: MEB – OGM Materyal
🔗 İndirme Linki: PDF Linki
📚 Konular
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi
Atmosfer
Hava Durumu ve İklim


📘 Kurum: MEB – OGM Materyal
🔗 İndirme Linki: PDF Linki
📚 Konular
İklim Elemanlarının Oluşumu ve Dağılışı
Sıcaklık, Basınç, Rüzgar


📘 Kurum: MEB – OGM Materyal
🔗 İndirme Linki: PDF Linki
📚 Konular
İklim Elemanlarının Oluşumu: Nem, Yağış
Yeryüzündeki Farklı İklim Tipleri


📘 Kurum: MEB – OGM Materyal
🔗 İndirme Linki: PDF Linki
📚 Konular
Türkiye’de Görülen İklim Tipleri

🔥 PDF çalışma kaynaklarını ünitelere ekliyoruz. Beğendiğiniz bir PDF çalışma kaynağını iletişim formu aracılığıyla bize gönderin, gerekli müfredat kontrollerinden sonra buradaki listeye ekleyelim.

Önceki Ünite
Copyright © 2022 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo