Buharlaşmayı Etkileyen Faktörler

📅 23 Nisan 2022|23 Nisan 2022
Buharlaşmayı Etkileyen Faktörler

Konu Özeti

Yeryüzünde sıvı ve katı halde bulunan suyun meteorolojik faktörlerin etkisi ile atmosfere gaz halinde dönmesine buharlaşma denir. Yeryüzünde su bulunan her şey atmosferdeki su buharının kaynağını oluşturur. Buharlaşma yere ve zamana göre değişiklik göstermektedir.

Bu konuda
  • Buharlaşmayı etkileyen faktörleri
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Yeryüzünde sıvı ve katı halde bulunan suyun meteorolojik faktörlerin etkisi ile atmosfere gaz halinde dönmesine buharlaşma denir. Yeryüzünde su bulunan her şey atmosferdeki su buharının kaynağını oluşturur. Buharlaşma yere ve zamana göre değişiklik göstermektedir.

Sıcaklık

Sıcaklık ile buharlaşma doğru orantılıdır. Ekvator’dan uzaklaştıkça (enlem etkisi), yazdan kışa geçildiğinde, gündüzden geceye geçildiğinde, yükseklik arttıkça buharlaşma azalır.

Türkiye’de ise enlem etkisi ile güneyden kuzeye doğru gidildikçe buharlaşma azalır.

Sıcaklık arttıkça buharlaşma artar

Buharlaşma Yüzeyinin Genişliği

Buharlaşma yüzeyi, buharlaşma ile doğru orantılıdır. Yüzeyi geniş olan okyanus ve denizlerden atmosfere karışan su buharı göl ve akarsulara göre daha fazladır.

Türkiye’de enlem etkisi ve yüzey genişliği etkisi ile Akdeniz’deki buharlaşma Karadeniz’e göre daha fazladır.

Buharlaşma yüzeyi arttıkça buharlaşma artar.

Yükselti

Yükselti ile buharlaşma ters orantılıdır. Yükselti arttıkça sıcaklık düşer, sıcaklık düştükçe buharlaşma azalır.

Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti arttığı için buharlaşma azalır.

Yükselti arttıkça buharlaşma azalır

Atmosfer Basıncı

Atmosfer basıncı ile buharlaşma ters orantılıdır. Basınç arttıkça buharlaşma azalır.

Atmosfer basıncı arttıkça buharlaşma azalır.

Hava Hareketleri

Durgun bir hava ortamında buharlaşma azdır. Rüzgar buharlaşmayı arttıran bir etkendir. Rüzgar hızı ne kadar fazla ise buharlaşma o kadar fazladır.

Hava hareketleri arttıkça buharlaşma artar.

Bağıl Nem

Bağıl nem ile buharlaşma ters orantılıdır. Nem oranı fazla olan havada buharlaşma azdır. Bağıl nem arttıkça buharlaşma azalır.

bağıl nem arttıkça buharlaşma azalır.

Okyanus Akıntıları

Sıcak su akıntılarının etkili olduğu yerlerde buharlaşma fazladır. Bu tür yerler nemli ve yağışlı alanlardır. Soğuk su akıntıları ise tam tersi bir etki yapmaktadır.

Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo