Mübadele

Konu Özeti

Mübadelenin sözlükteki kelime anlamı; değişim ve değiş-tokuştur. Coğrafyada ise özel bir tanımı bulunmaktadır. Coğrafyaya göre mübadele; bir antlaşmaya uygun şekilde ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesidir. Kısacası göç anlamına da gelmektedir.

Bu konuda
  • Mübadelenin ne demek olduğunu
  • Mübadele göçlerini ve nedenlerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Mübadele Nedir?

Mübadelenin sözlükteki kelime anlamı; değişim ve değiş-tokuştur. Coğrafyada ise özel bir tanımı bulunmaktadır. Coğrafyaya göre mübadele; bir antlaşmaya uygun şekilde ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesidir. Kısacası göç anlamına da gelmektedir.

Mübadele Göçleri ve Nedenleri

Mübadele göçü; karşılıklı iki veya daha fazlı ülkenin yaptığı antlaşmalara dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının azınlıkta kalan kısmının karşılıklı olarak yer değiştirdiği göç türüne denilmektedir. Bu göçler siyasi veya zorunlu göçtür. Göçe katılanlar genel olarak gönüllü değildir. Bir antlaşmaya göre insanlar, doğup büyüdükleri yerleri ve evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Mübadele göçlerine en güzel örnek; Lozan Barış antlaşmasıyla gerçekleşen, Türk – Yunan nüfus mübadelesidir. 1923 yılında gerçekleşen Türk – Yunan nüfus mübadelesi ile Yunanistan’dan yaklaşık 400.000 Türk Anadolu’ya gelirken, 150.000 Rum Yunanistan’a göç etmek zorunda kalmıştır. Mübadele göçlerine bir diğer örnek ise Osmanlı Devleti’nin ardından Kurtuluş mücadelesi ile birlikte yaşanan mübadele göçleridir.

Mübadele göçlerinin siyasi faktör dışındaki nedenleri;

  • Deprem,
  • Kuraklık,
  • Heyelan,
  • Savaş,
  • Çölleşme,
  • Volkanik patlamalar,
  • Sellerdir.

Mübadele göçleri genellikle savaşlar nedeniyle gerçekleşirken; doğal kaynakların tüketilmesi, tarım alanlarının azalması ve ekonomik problemler nedeniyle de yaygın şekilde gerçekleşmektedir.

Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo