Kuruluş Dönemi Gelişmeleri

📅 15 Eylül 2022|15 Eylül 2022
Kuruluş Dönemi Gelişmeleri

Konu Özeti

Anadolu'nun coğrafi konumu, geçiş yolları üzerinde bulunması, iklimi, su kaynakları ve yarımada şeklinde olması tarihin ilk dönemlerinden beri Anadolu'nun yerleşim için ideal bir bölge olmasını sağlamıştır. Türkler de bu nedenlerden dolayı yerleşim yeri olarak Anadolu'yu seçmişlerdir.

Bu konuda
 • Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine dair önemli gelişmeleri
 • Osmanlı Devleti kurulmadan önce Anadolu'nun durumunu
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yaşamış olduğu önemli gelişmeler kısaca;

 • 1302 Koyunhisar Muharebesi
 • 1326 Bursa’nın Fethi
 • 1329 Palekanon Savaşı
 • 1331 İznik’in Fethi
 • 1337 İzmit’in Fethi
 • 1345 Karesi Beyliği’nin alınması
 • 1353 Çimpe Kalesi’nin alınması
 • 1363 Edirne’nin Fethi
 • 1371 Çirmen Savaşı
 • 1389 I. Kosova Savaşı
 • 1396 Niğbolu Savaşı
 • 1402 Ankara Savaşı
 • 1402-1413 Fetret Devri
 • 1444 Varna Savaşı
 • 1448 II. Kosova Savaşı

Anadolu’nun Jeopolitiği

📚EK BİLGİ: Jeopolitik; bir yerin bulunduğu coğrafyanın o bölgeye kazandırdığı önem doğrultusunda devletlerin ürettiği politikadır.

Anadolu’nun coğrafi konumu, geçiş yolları üzerinde bulunması, iklimi, su kaynakları ve yarımada şeklinde olması tarihin ilk dönemlerinden beri Anadolu’nun yerleşim için ideal bir bölge olmasını sağlamıştır. Türkler de bu nedenlerden dolayı yerleşim yeri olarak Anadolu’yu seçmişlerdir. XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgeye Oğuz göçleri artarak devam etmiş ve buna bağlı olarak Anadolu’nun Türkleşmesi hızlanmıştır.

Türkler Anadolu’ya göç ederken Bizans egemenliğinde bulunan halk; Bizans’taki taht kavgaları, idarecilerin keyfi uygulamaları, kargaşa ortamı, alınan ağır vergiler nedeniyle Türk egemenliğini direnmeden kabul etmiştir.

Anadolu coğrafyasında XIII. yüzyıl boyunca yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler de Osmanlı Beyliği’nin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğol baskı nedeniyle batıya göçen Türk boyları Ege ve Marmara kıyılarının da Türkleşmesini sağlamıştır. Zaman geçtikçe de birer birer bağımsızlıklarını ilan ederek beylik kurmuşlardır.

Benzer İçerikler
Osmanlı-Bizans İlişkileri
Güncel
Tarih

Osmanlı-Bizans İlişkileri

İçeriğe Git>
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi
Güncel
Tarih

Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

İçeriğe Git>
Balkan Fetihleri
Güncel
Tarih

Balkan Fetihleri

İçeriğe Git>
Osmanlı Beyliği’nin Kuruluşu
Güncel
Tarih

Osmanlı Beyliği’nin Kuruluşu

İçeriğe Git>
Anadolu’nun İlk Fatihleri
Güncel
Tarih

Anadolu’nun İlk Fatihleri

İçeriğe Git>
Anadolu’da Moğol İstilası
Güncel
Tarih

Anadolu’da Moğol İstilası

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo