Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri

📅 20 Mayıs 2021|14 Eylül 2022
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri

Konu Özeti

Yıldırım Bayezid'in Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için attığı adımları ve Niğbolu savaşının nasıl gerçekleştiğini öğreneceğiz. İstanbul kuşatmalarının nasıl sonlandığını ve kaç kez kuşatmaya girişildiğini birlikte öğreneceğiz.

Bu konuda
  • Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için atılan adımları
  • İstanbul kuşatmalarını ve neden yarıda bırakıldıklarını
  • Niğbolu Savaşı'nın nedenlerini ve sonuçlarını
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Osmanlılar ilk dönemlerinde Anadolu’daki diğer Türk beylikleri ile iyi geçinme politikası izlemişlerdir. Buna karşılık Bizans’a karşı gaza politikası izlenmiştir. Bu gaza politikası ile Osmanlılar itibarlarını yükseltmiş, aynı zamanda diğer beyliklerin takdirini kazanmalarını sağlamıştır.

Anadolu’nun en büyük beyliklerinden biri olan Karamanoğulları ise Konya’ya egemen bir beylik olarak kendilerini Türkiye Selçuklularının varisleri olarak görmüşler ve Osmanlı’nın yükselişinden rahatsız olmuşlardır. Bu nedenle Osmanlılar ile aynı politikayı izlemeye çalışmışlar fakat başarılı olamamışlardır. Karamanoğullarının Anadolu’ya hakim olma düşüncesi 1387’de Osmanlı’ya mağlup olmaları ile son bulmuştur.

Orhan Bey’in Anadolu Politikası:

Anadolu birliğinin sağlanması yolundaki ilk adım Karesioğulları’nın alınmasıdır ve Orhan Bey zamanında alınmıştır. Böylelikle Çanakkale ve Balıkesir çevreleri Osmanlı topraklarına geçmiş olmuştur. Karesioğulları’nın alınması Osmanlı tarihinde önemlidir. Çünkü Karesi donanması da Osmanlılara geçmiş, denizcilik faaliyetleri başlamış, askeri güç artmış ve Rumeli’ye geçiş kolaylaşmıştır.

I. Murad’ın Anadolu Politikası:

Barışçıl yollar ile Anadolu’da birliği sağlamaya çalışmıştır. Akrabalık yoluyla Germiyan oğullarından, satın alma yoluyla da Hamitoğullarından toprak almıştır. Germiyanoğlu Süleyman Bey, Osmanlıların desteğini almak için kızını, I. Murad’ın oğlu Bayezid ile evlendirmiştir. Bu evlilik sonrasında Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı çeyiz olarak Osmanlılara verilmiştir.

Yıldırım Bayezit’in Anadolu Politikası:

Yıldırım Bayezid 1389-1390 yıllarında Saruhan, Aydın, Menteşe, Hamit, Germiyan beyliklerini doğrudan Osmanlı hakimiyetine almıştır. Karamanoğulları, Candaroğulları ile Kadı Burhaneddin Devleti üzerinde de baskı kurmuştur. Merkezi otoriteyi sağlamak için beylikler üzerinde tam hakimiyet kurarak yöneticilerini de tasfiye etmiştir.

📚 EK BİLGİ: Osmanlılar ele geçirilen önemli beyliklerin merkezine bir şehzadeyi sancakbeyi olarak göndermiştir. Böylece halkın Osmanlı yönetimine ısındırılması amaçlanmıştır.

Türk Siyasi Birliğini Sağlamak İçin Uygulanan Yöntemler

Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için birçok yöntem uygulanmıştır. Bu yöntemler;

  • Beyliklerin iç meselelerinden faydalanma: Orhan Bey’in, Karesioğulları Beyliği’ndeki taht mücadelelerine karışarak bu beyliği Osmanlı hakimiyetine alması gibi.
  • Akrabalık yoluyla toprak kazanma: I. Murad’ın, Yıldırım Bayezid’i Germiyanoğlu Süleyman Bey’in kızı ile evlendirerek Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’yı çeyiz olarak Osmanlı topraklarına katması gibi.
  • Satın alma yoluyla toprak kazanma: I. Murad’ın Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç ve Karaağaç’ı 80.000 altın karşılığında Hamitoğullarından satın alması gibi
  • Askeri yollarla toprak kazanma: Yıldırım Bayezid’in Anadolu Seferi sonunda Saruhan, Aydın, Menteşe, Hamit, Germiyan beyliklerini Osmanlı hakimiyetine alması; Karamanoğulları, Candaroğulları ile Kadı Burhaneddin Devleti’ne üstünlüğünü kabul ettirmesi gibi.
  • Beylikler arasındaki mücadelelerden yararlanma: I. Murad döneminde Karamanoğulları baskısı altındaki Germiyanoğulları ile Hamitoğullarının, bazı topraklarını Osmanlılara vererek destek sağlamaya çalışmaları gibi.
  • Miras yoluyla toprak kazanma: Germiyanoğulları Beyi Yakup Bey’in yerine geçecek bir çocuğu olmadığı için ölümünden sonra beyliğin Osmanlılara katılmasını vasiyet etmesi gibi.

Anadolu Türk Siyasi Birliğini Kim Sağladı?

Anadolu Türk siyasi birliğini geniş ölçüde sağlayan ilk padişah Yıldırım Bayezid’dir.

Osmanlı Anadolu’da Türk Siyasi Birliğini Sağlamak İçin Neler Yapmıştır?

Yıldırım Bayezid; Germiyan, Saruhan, Aydın, Menteşe, Candaroğulları, Karamanoğlu beylikleri ve Kadı Burhanettin Beyliği ortadan kaldırılmıştır.

Osmanlı Devleti Anadolu’da Türk Siyasi Birliğini Neden Sağlamak İstemiş Olabilir?

Osmanlı Devleti, Balkanlara doğru bir yayılma politikası izlemiş ve Türk-İslam kültürünü yaymayı amaçlamıştır. Bu yüzden Balkanlara ilerlerken Anadolu’da bir sorun ile karşılaşmamak için Anadolu’da Türk siyası birliğini sağlamak önem arz etmektedir.

Bu yazıda bulunan terimler ayrıca anlatılmamıştır. Bu yazıdaki bir terimin ayrıca anlatılmasını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.
Benzer İçerikler
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi
Tarih

Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

İçeriğe Git>
Balkan Fetihleri
Tarih

Balkan Fetihleri

İçeriğe Git>
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi
Tarih

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

İçeriğe Git>
Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri
Tarih

Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

İçeriğe Git>
Uzun Savaşlardan Diplomasiye
Tarih

Uzun Savaşlardan Diplomasiye

İçeriğe Git>
I. Dünya Savaşı (1914-1918)
Tarih

I. Dünya Savaşı (1914-1918)

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo