Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)

📅 19 Mart 2021|28 Mart 2022
Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu ve ilk dönemlerini öğreneceğiz.
Güncel
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
Bu ünitede
  • Anadolu'nun jeopolitik önemini
  • Osmanlı-Bizans ilişkilerini
  • Balkan fetihlerini
  • Osmanlı ve Timur Devletleri arasındaki liderlik mücadelesini ve Fetret Dönemi'ni
öğreneceksiniz.

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) Ders Notları

Güncel
İkinci Türk Beylikleri Kuruluş Dönemi Gelişimleri

İkinci Türk Beylikleri Kuruluş Dönemi Gelişimleri

Anadolu Selçuklu Devleti, Moğollar tarafından yıkılmıştır. Ardından Anadolu'da tekrardan Türk beylikleri kurulmaya başlanmıştır. Bu dönem

Ders Notuna git →

Güncel
Osmanlı Devletinin Kuruluşuyla İlgili Görüşler

Osmanlı Devletinin Kuruluşuyla İlgili Görüşler

Osmanlı Beyliği'nin kuruluş dönemi ile ilgili yeterli kaynak yoktur. Bu yüzden farklı görüşler ileri atılmıştır. Osmanlı Beyliği, Selçukl

Ders Notuna git →

Güncel
Osmanlı-Bizans İlişkileri

Osmanlı-Bizans İlişkileri

Ertuğrul Gazi Kayı Boyu'nun lideriydi. Onun oğlu Osman Bey ise Söğüt'te Osmanlı Beyliği'ni kurmuştur. İlk Osmanlı parasını bastırmıştır.

Ders Notuna git →

Güncel
Balkan Fetihleri

Balkan Fetihleri

Karesioğullarından elde edilen donanma ve Çimpe Kalesi'nin fethi ile balkan fetihlerinin önü açılmıştır. Sultan I. Murad Edirne'yi almış

Ders Notuna git →

Güncel
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri

Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri

Yıldırım Bayezid'in Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için attığı adımları ve Niğbolu savaşının nasıl gerçekleştiğini öğreneceğiz

Ders Notuna git →

Güncel
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Timur'un Yıldırım Bayezid'i Ankara Savaşı'nda yenmesi üzerine Osmanlı 11 yıllık Fetret Devri'ne girmiştir. Yıldırım Bayezid esir düşmüştü

Ders Notuna git →

Sonraki Ünite
Copyright © 2022 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo