İkinci Türk Beylikleri Kuruluş Dönemi Gelişimleri

📅 12 Mayıs 2021|15 Eylül 2022
İkinci Türk Beylikleri Kuruluş Dönemi Gelişimleri

Konu Özeti

Anadolu Selçuklu Devleti, Moğollar tarafından yıkılmıştır. Ardından Anadolu'da tekrardan Türk beylikleri kurulmaya başlanmıştır. Bu dönemde Bizans'ta durum pek de iyi değildi. Bizans halkında bir karmaşa ve memnuniyetsizlik mevcuttu. Bu yüzden Bizans halkı Türklere karşı direnmemişti.

Bu konuda
  • 2. Türk beylikleri döneminde Bizans'ın durumunu
  • 2. dönem Türk beyliklerini
  • Anadolu'nun jeopolitik konumunu ve önemini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla beraber Anadolu’da tekrardan Türk beylikleri kurulmuştur. Doğu’dan Oğuzlar Anadolu’ya göç ediyordu ve bu sayede Anadolu’nun Türkleşmesi ivme kazanmıştır. Bizans’ta taht kavgaları, kötü idareciler, ve halkta bir kargaşa vardı. Bu ortam, halkın Türklere karşı direnmemesini sağladı.

Anadolu’nun Jeopolitik Konumu ve Önemi Nedir?

Anadolu’nun 3 tarafı deniz ile çevrilidir ve verimli tarım arazilerine sahiptir. Anadolu 3 kıtanın birleştiği bir konumda yer aldığı için adeta bir köprü görevi görmektedir. Bu yüzden ticaret yolları için de önemli bir duraktır.

İkinci Anadolu Türk Beylikleri Nelerdir?

Anadolu’da 2. Türk beylikleri döneminde kurulan beylikler: Karamanoğulları, Osmanoğulları, Karesioğulları, Eretna Devleti, Hamitoğulları, Tekeoğulları, Candaroğulları, Aydınoğulları, Germiyanoğulları, Kadı Burhaneddin Devleti, Canikliler, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Ahiler, Ramazanoğulları ve Dulkadiroğullarıdır.

Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo