Tarih Öncesi Çağlar

📅 20 Mayıs 2021|14 Eylül 2022
Tarih Öncesi Çağlar

Konu Özeti

Yazının bulunmadan önceki tarih öncesi çağların özelliklerine değineceğiz. Tarih öncesi çağlar M.Ö. 800.000-3.500 yıllarını kapsar. Tarih öncesi çağlar Taş ve Maden Çağı olmak üzere 2'ye ayrılır.

Bu konuda
  • Tarih öncesi çağların özelliklerini
  • Taş Çağı'nın ve Maden Çağı'nın özelliklerini ve sınıflandırılmasını
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Yazının icadına kadar olan dönemlere tarih öncesi çağlar adı verilmektedir. Yazı icadından sonraki dönemler tarihi çağlar olarak adlandırılmaktadır. Tarih öncesi çağlar M.Ö. 800.000-3.500 yıllarını kapsar. Tarih öncesi çağlarda üretim ve yerleşim alanları belirleyici unsur olmuştur. Dönemlere ayırma işlemi, coğrafi bölgelere göre tarihlerde farklılık gösterebilir. Tarih öncesi çağlar Taş ve Maden Çağı olmak üzere 2 ana başlıkta incelenir.

Tarih Öncesi Devirler

Taş Çağı

Taş Çağı tarih öncesi çağların en eski ve en uzun çağıdır. Taş çağı kendi içinde Eski Taş, Orta Taş ve Yeni Taş Çağı olmak üzere 3 alt başlıkta incelenir.

Eski Taş Çağı (Paleolitik)

Eski Taş Çağı en uzun çağdır. Bu çağda insanlar avcılık ve toplayıcılık ile hayatını sürdürmüştür. İnsanlar doğada hazır olarak bulduklarını alet olarak kullanmıştır.

Orta Taş Çağı (Mezolitik)

Orta Taş Çağı’nda insanlar taşları kabaca yontarak aletler yapmışlardır. İnsanlar mağara ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır. Bu çağda insanlar avcılık ve toplayıcılık ile hayatını sürdürmüştür. İnsanlar bu dönemde duvarlara hayvan resimleri çizmişlerdir.

Yeni Taş Çağı (Neolitik)

Yeni Taş Çağı’nda insanlar hayvanları evcilleştirmeye başlamış ve üretici olmuştur. İnsanlar önceki çağdan daha farklı ve gelişmiş aletler yapmışlardır. Üretim ile birlikte yerleşik hayata geçilmiş, mimari faaliyetler ve köy yaşantısı başlamıştır. İnsanlar arası hukuk, iş bölümü gibi kavramlar ortaya koyulmuş ve üretim fazlasıyla birlikte ticaret de başlamıştır.

Maden Çağı

İnsanların madenleri işlemesi sonucu Taş Çağı sona ermiş ve Maden Çağı başlamıştır. Maden Çağı kendi içinde Bakır, Tunç ve Demir Çağı olmak üzere 3 alt başlıkta incelenir.

Bakır Çağı

Bakır Çağı’nda doğada çokça bulunan bakırdan ev eşyası, silah vb. aletler yapılmıştır. Bakırdan daha az bulunan altın ve gümüş ise daha çok süs eşyası yapılmıştır.

Tunç Çağı

Tunç Çağı’nda bakır ve kalayın karıştırılmasıyla daha sert olan tunç elde edilmiştir. Tunç Çağı’nda ilk şehir devletler kurulmuştur.

Demir Çağı

Demir Çağı’nda insanlar demiri işleyerek çok daha gelişmiş aletler yapmıştır. Küçük şehirlerin yerini daha büyük devletler almıştır. Demir Çağı yazının icadıyla son bulmuştur.

Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo