İnsanlığın İlk Dönemleri

📅 19 Mart 2021|29 Mart 2022
İnsanlığın ilk dönemlerindeki şehirleşmeleri ve insanların özelliklerini öğreneceğiz.
Güncel
İnsanlığın İlk Dönemleri
Bu ünitede
  • Tarih öncesi çağların ve tarihi çağların özelliklerini
  • Yazının gelişimini ve ilk medeniyet havzalarını
  • Göç hareketlerini ve kabilelerin gelişmesiyle devletlerin oluşumunu
  • Kanunların ortaya çıkışını
öğreneceksiniz.

İnsanlığın İlk Dönemleri Ders Notları

Güncel
Tarihi Çağlar

Tarihi Çağlar

Yazının icadı ile tarih öncesi çağlar sona ermiş ve tarihi çağlar başlamıştır. Tarihi çağlar; İlk, Orta, Yeni ve Yakın Çağ olmak üzere 4

Ders Notuna git →

Güncel
Kanunlar Doğuyor: İlk Çağ’da Hukuk

Kanunlar Doğuyor: İlk Çağ’da Hukuk

Hukuk kavramı ilk olarak İlk Çağ'da ortaya çıkmıştır. İlk Çağ'daki insanların yerleşik hayata geçmesi, tarımla uğraşması ve daha kalabalı

Ders Notuna git →

Güncel
Kabileden Devlete: İlk Devletlerin Özellikleri

Kabileden Devlete: İlk Devletlerin Özellikleri

İlk Çağ'da oluşan ilk devletler çoğunlukla dine dayalı bir monarşi ile yönetiliyordu. Devletlerde küçük yerleşim yerlerinin birleşmesiyle

Ders Notuna git →

Güncel
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

Yazının bulunması ile İlk Çağ başlamıştır. İlk Çağ'daki başlıca medeniyet havzaları olarak İran, Hint, Çin, Mezopotamya, Yunan, Anadolu,

Ders Notuna git →

Güncel
İnsan ve Göç: İlk Çağ’ın Tüccar Toplulukları

İnsan ve Göç: İlk Çağ’ın Tüccar Toplulukları

İlk Çağ'da topluluklar daha çok yerleşik yaşama geçmiş ve nüfus artmıştı. Bunun sonucunda besin kaynağı bulmak zorlaşmıştı. Bu besin zorl

Ders Notuna git →

Güncel
İnsanlığın İlk İzleri

İnsanlığın İlk İzleri

İnsanların yaşayabileceği bir iklimin günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce Bereketli Hilal adlı bölgede olduğu düşünülmektedir. Yazının b

Ders Notuna git →

Güncel
Tarih Öncesi Çağlar

Tarih Öncesi Çağlar

Yazının bulunmadan önceki tarih öncesi çağların özelliklerine değineceğiz. Tarih öncesi çağlar M.Ö. 800.000-3.500 yıllarını kapsar. Tari

Ders Notuna git →

Güncel
Yazının Gelişimi ve İlk Çağ’da Bilim

Yazının Gelişimi ve İlk Çağ’da Bilim

Yazının bulunmasıyla beraber tarih öncesi çağlar sona ermiş ve tarihi çağlar başlamıştır. İnsanlık için bir dönüm noktasıdır. Yazı farklı

Ders Notuna git →

Sonraki Ünite
Copyright © 2022 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo