Tarihi Çağlar

📅 20 Mayıs 2021|13 Eylül 2022
Tarihi Çağlar

Konu Özeti

Yazının icadı ile tarih öncesi çağlar sona ermiş ve tarihi çağlar başlamıştır. Tarihi çağlar; İlk, Orta, Yeni ve Yakın Çağ olmak üzere 4 alt başlıkta incelenmektedir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle Yeni Çağ başlamış, 1789 yılında Fransız İhtilali ile Yakın Çağ başlamıştır.

Bu konuda
  • Tarihi çağların özelliklerini
  • Tarihi çağların sınıflandırılmasını ve başlangıç-bitiş tarihlerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Yazının icadıyla tarih öncesi çağlar sona ermiş ve insanlık için tarihi çağlar başlamıştır. Tarihi çağlar; İlk, Orta, Yeni ve Yakın Çağ olmak üzere 4 çağa ayrılır.

İlk (Antik) Çağ

Yazının bulunmasıyla İlk Çağ başlamıştır. Antik Yunan tarihçi ve yazarı Herodotos (Heredot) (M.Ö. 484-M.Ö. 425) bu çağda yaşamıştır. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğunun çökmesiyle İlk Çağ bitmiş ve Orta Çağ başlamıştır.

Orta Çağ

Orta Çağ 476 yılında başlamıştır. Müslümanlar İspanya, Akdeniz, Kuzey Afrika, Mısır gibi yerleri ele geçirmiş ve deniz ticaretinde üstünlük sağlamıştır. Avusturya ve Neusturya devletleri ortaya çıktı. Frankların Kralı olarak adlandırılan Şarlman Avrupa’da birçok yer fethetti ve birçok krallık ve imparatorluğu kendi topraklarına kattı. İlk Roma İmparatoru unvanı Şarlman’a aittir. Kudüs’ü Müslümanların kontrolünden almak isteyen Hristiyanlar Haçlı Seferleri düzenlemiştir. Orta Çağ’da İslam’ın Altın Çağı yaşanmıştır. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet‘in İstanbul’u fethetmesiyle Orta Çağ sona ermiştir. İstanbul’un fethiyle Avrupa ekonomik ve dini açıdan etkilemiştir.

Yeni Çağ

1453 yılında Yeni Çağ başlamıştır. Avrupa’da Rönesans başlaması, coğrafi keşiflerin gerçekleşmesi Yeni Çağ’ın başlangıç sebepleri arasında yer almaktadır. Avrupalılar Amerika’da koloniler kurmuş bunun sonucunda korsanlık ve ticarette altın çağlarını yaşamışlardır. 1789 yılında Fransız İhtilali ile Yeni Çağ sona ermiştir.

Yakın Çağ

1789 yılında Fransız İhtilali ile başlamış ve günümüze kadar devam etmektedir. Fransız İhtilali sonucu milliyetçilik akımı ortaya çıktı bunun sonucunda birçok imparatorluk yıkıldı. Cumhuriyet ve demokrasi bugünkü halini aldı. Komünizm, Kapitalizm, Sosyalizm ve Liberalizm gibi sistemler ortaya çıktı. 1. ve 2. Dünya Savaşları gerçekleşti. ABD bağımsızlığını ilan etti.

Bu yazıda bulunan terimler ayrıca anlatılmamıştır. Bu yazıdaki bir terimin ayrıca anlatılmasını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo