Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Selçuklu Devleti'nin Anadolu'ya girişini, yerleşmesini ve gelişmesini öğreneceğiz.
10. SınıfTarih1. Ünite
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Bu ünitede
  • Türklerin Anadolu'ya gelişini Anadolu'nun Türkleşmesini
  • Türklerin Haçlılar ile ilk kez karşı karşıya gelmesini
  • Moğolların Anadolu istilasını
öğreneceksiniz.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Ders Notları

Oğuz Göçleri ve Anadolu

Oğuz Göçleri ve Anadolu

Yeni bir yurt arayışı içinde olan Selçukluların hedefi Anadolu idi. Anadolu'da, Bizans yönetimindeki insanlar adaletsiz vergi sistemi, kö

Ders Notuna git →

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

1071 yılında kazanılan Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. 1077 yılında Türkiye Selçuklu Devleti kurulm

Ders Notuna git →

Anadolu’da Moğol İstilası

Anadolu’da Moğol İstilası

Anadolu Selçuklu Devleti'nde çıkan Babaî İsyanı ile yönetim zayıflamıştı. Bu zayıflamanın ardından Moğollar Anadolu'ya geldi. Moğollar te

Ders Notuna git →

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri özellikle Kudüs'ü ele geçirmek için Müslümanlara karşı gerçekleştirilmiştir. Haçlı Seferleri sonucunda Kilise ve Papa'nın

Ders Notuna git →

Anadolu’nun Türkleşmesi

Anadolu’nun Türkleşmesi

1077 yılında kurulan Türkiye Selçuklu Devleti'nde veliaht sistemi bulunmaktaydı. Türkiye Selçuklu Devleti kuruluş döneminde Bizans, Haçlı

Ders Notuna git →

Anadolu’nun İlk Fatihleri

Anadolu’nun İlk Fatihleri

1071 yılındaki Malazgirt zaferi ile Anadolu kapıları Türklere açılmıştı. Anadolu'da birçok Türk Beyliği kurulmuştu. Bu beylikler arasında

Ders Notuna git →

Yorumlar