Ankara Savaşı Nedir?

📅 16 Haziran 2024|14 Haziran 2024
Güncel
Ankara Savaşı Nedir?

Konu Özeti

Ankara Savaşı, 20 Temmuz 1402 tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun lideri Sultan Yıldırım Bayezid ile Timur İmparatorluğu'nun hükümdarı Emir Timur arasında gerçekleşmiş tarihi bir çatışmadır. Bu savaş, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılmıştır.

Bu konuda
 • Ankara Savaşı'nın nerede, ne zaman yapıldığını ve savaşın galibini
 • Ankara Savaşı öncesi Osmanlı'nın durumunu
 • Ankara Savaşının sebeplerini ve sonuçlarını
 • Ankara Savaşı sonrası kurulan beylikleri ve Yıldırım Bayezid'in esaretini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Ankara Savaşı; 20 Temmuz 1402 tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun lideri Sultan Yıldırım Bayezid ile Timur İmparatorluğu’nun hükümdarı Emir Timur arasında gerçekleşmiş tarihi bir çatışmadır. Bu savaş, Ankara’nın Çubuk Ovası‘nda yapılmış ve tarihçiler tarafından Orta Çağ’ın en önemli savaşlarından biri olarak kabul edilir. Savaş, iki büyük imparatorluk arasındaki güç mücadelesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve dönemin siyasi yapısını derinden etkilemiştir. Ankara Savaşı’nı Timur İmparatorluğu’nun lideri Emir Timur kazanmıştır. Bu savaş ile Osmanlı İmparatorluğu ağır bir yenilgiye uğrayarak 11 yıl süren Fetret Devri‘ne girmiştir.

Ankara Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu

Ankara Savaşı öncesi Osmanlı İmparatorluğu’nun durumu, genişleme ve siyasi güçlenme dönemi olarak nitelendirilebilir. Bu dönem, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar ve Anadolu’da hızlı bir şekilde genişlediği ve bölgesel bir güç haline geldiği bir süreci ifade eder. İşte bu döneme dair bazı önemli noktalar:

Toprak Genişlemesi ve Askeri Başarılar

Osmanlı İmparatorluğu, Ankara Savaşı öncesinde Balkanlar’da ve Anadolu’da önemli toprak kazanımları elde etmişti. Sultan I. Murad ve Sultan Yıldırım Bayezid dönemlerinde, Osmanlılar, Balkanlarda birçok başarıya imza atmış ve Anadolu’da birçok Türk beyliğini topraklarına katmıştı. Bu genişleme, Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa ve Asya’da önemli bir güç haline getirdi.

İç İstikrar ve Yönetim

Osmanlı İmparatorluğu, merkeziyetçi bir yönetim yapısına sahipti. Bu dönemde, devşirme sistemi gibi kurumsal yapılar güçlendirilmiş ve Osmanlı idaresi, daha etkin bir hale getirilmişti. Ayrıca, ekonomik ve sosyal yapı, genişleyen topraklara uyum sağlayacak şekilde düzenlenmişti.

Dış İlişkiler ve Diplomasi

Osmanlı Devleti, dış politikada aktif bir rol oynuyordu. Balkanlarda ve Anadolu’da genişlemesi, komşu devletlerle çeşitli diplomatik ilişkilerin kurulmasını gerektiriyordu. Aynı zamanda, Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletleriyle de ilişkiler geliştiriyordu.

Ekonomi ve Ticaret

Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomisi, tarım ve ticarete dayanıyordu. Genişleyen topraklar ve fethedilen bölgeler, Osmanlı ekonomisine yeni kaynaklar sağlıyordu. Ayrıca, İpek Yolu gibi önemli ticaret yolları üzerindeki kontrol, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik gücünü artırıyordu.

Sosyal ve Kültürel Durum

Osmanlı İmparatorluğu, farklı etnik ve dini grupları bünyesinde barındıran çok kültürlü bir yapıya sahipti. Bu çeşitlilik, Osmanlı toplumunun zengin kültürel ve sosyal yapısını oluşturuyordu. Eğitim, sanat ve mimaride önemli gelişmeler yaşanıyordu.

Ancak, bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, özellikle Timur ile artan gerilim nedeniyle dış tehditlerle de karşı karşıyaydı. Timur’un doğudaki genişlemesi ve Anadolu’daki Türk beylikleriyle olan ilişkileri, Osmanlı İmparatorluğu için bir güvenlik sorunu haline gelmişti. Bu durum, nihayetinde Ankara Savaşı’na yol açacak olan çatışmaların temelini oluşturdu.

Ankara Savaşı Sebepleri

 1. Bölgesel Genişleme ve Rekabet: Timur’un Anadolu ve çevresindeki genişlemesi, Osmanlı topraklarına yönelik saldırılar ve yerel beylikleri kendi himayesine alma çabaları, iki güç arasındaki gerilimi artırmıştır.
 2. Osmanlı’nın Hızlı Yükselişi: Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar ve Anadolu’da hızlı bir şekilde genişlemesi, Timur’un bölgedeki hakimiyetini ve ticari çıkarlarını tehdit etmiştir.
 3. Kişisel Rekabet: Yıldırım Bayezid ve Timur arasında kişisel düzeyde de bir rekabet ve egemenlik mücadelesi bulunmaktaydı. Her iki lider de bölgede tek güç olmayı hedefliyordu.
 4. Diplomatik İlişkiler ve İttifaklar: Osmanlı İmparatorluğu’nun Timur’a karşı Batı ve diğer Türk beylikleriyle ittifaklar kurma çabaları, Timur’u tehdit altında hissettirdi.
 5. Barış Teklifinin Reddedilmesi: Timur’un barış teklifinin Yıldırım Bayezid tarafından reddedilmesi, savaşın kaçınılmaz hale gelmesine neden oldu.

Ankara Savaşı Sonuçları

 1. Osmanlı Devleti’nin Zayıflaması: Ankara Savaşı’nda alınan ağır yenilgi, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri ve siyasi olarak zayıflamasına neden oldu.
 2. Yıldırım Bayezid’in Esareti: Savaş sonucunda Yıldırım Bayezid Timur tarafından esir alındı ve bu durum Osmanlı İmparatorluğu’nda liderlik boşluğuna yol açtı.
 3. Fetret Devri: Bayezid’in esir alınmasıyla başlayan ve yaklaşık 11 yıl süren Fetret Devri olarak bilinen dönemde, Osmanlı İmparatorluğu iç karışıklıklar ve taht kavgaları yaşadı.
 4. Anadolu’daki Siyasi Dengelerin Değişmesi: Ankara Savaşı sonrasında Anadolu’daki birçok yerel beylik bağımsızlığını yeniden kazandı ve bölgedeki siyasi yapı parçalandı.
 5. Balkanlar ve Anadolu’da Toprak Kayıpları: Osmanlı İmparatorluğu, savaş sonrasında Balkanlar ve Anadolu’da önemli toprak kayıpları yaşadı.
 6. Timur’un Etkisinin Artması: Savaş, Timur’un Anadolu ve çevre bölgeler üzerindeki etkisini artırdı, ancak Timur’un ölümünden sonra bu etki kalıcı olmadı.
 7. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yeniden Yapılanması: Uzun vadede, Fetret Devri’nin sona ermesi ve II. Mehmet’in tahta geçmesiyle Osmanlı İmparatorluğu, merkezi otoriteyi yeniden sağlayarak daha da güçlendi ve genişlemeye devam etti.

Ankara Savaşı Sonrası Kurulan Beylikler

Ankara Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi otoritesinin zayıflamasıyla, Anadolu’da birçok yerel beylik yeniden güç kazanmış veya yeni beylikler kurulmuştur. Ankara Savaşı’nın ardından yaşanan siyasi boşluk ve kargaşa dönemi, bazı eski beyliklerin bağımsızlıklarını yeniden ilan etmelerine, bazılarının ise topraklarını genişletmelerine olanak tanımıştır. İşte Ankara Savaşı sonrası Anadolu’da ortaya çıkan veya güçlenen bazı beylikler:

 1. Karamanoğulları Beyliği: Karamanoğulları, Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı zayıflığından en çok faydalanan beyliklerden biri oldu ve topraklarını genişletti.
 2. Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Beyliği: Kastamonu ve çevresinde hüküm süren Candaroğulları, Osmanlı’nın zayıflamasıyla bağımsızlıklarını pekiştirdi.
 3. Eretna Beyliği: Ankara Savaşı’ndan sonra Eretna Beyliği’nin bazı toprakları üzerindeki hakimiyet yeniden tesis edildi, ancak daha sonra Osmanlılar tarafından tekrar ele geçirildi.
 4. Dulkadiroğulları Beyliği: Maraş ve çevresinde etkili olan Dulkadiroğulları, bu dönemde Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflamasıyla güç kazandı.
 5. Aydınoğulları Beyliği: Aydınoğulları, Osmanlı baskısından kurtularak, Ege Bölgesi’nde yeniden etkin olmaya başladı.
 6. Saruhan Beyliği: Manisa ve çevresindeki Saruhan Beyliği, Ankara Savaşı sonrası kısa bir süreliğine bağımsızlığını yeniden kazandı.
 7. Menteşeoğulları Beyliği: Menteşeoğulları, Batı Anadolu’da Muğla ve çevresinde Ankara Savaşı sonrasında etkinliklerini artırdı.
 8. Hamitoğulları Beyliği: Eğirdir ve Isparta çevresinde Hamitoğulları, Osmanlı’nın zayıfladığı dönemde bağımsızlıklarını sürdürdü.

Bu beylikler, Ankara Savaşı sonrası oluşan siyasi boşluktan yararlanarak kendi otoritelerini pekiştirmiş ve Anadolu’da bölgesel güçler olarak ortaya çıkmışlardır. Ancak, bu beyliklerin çoğu daha sonra Osmanlılar tarafından tekrar fethedilmiştir.

Yıldırım Bayezid’in Esareti

Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım Bayezid, Timur’un esiri oldu. Tarihi kaynaklar, Bayezid’in esaret koşulları hakkında farklı bilgiler sunar. Bazı kaynaklar, Timur’un Bayezid’e ve ailesine karşı nazik davrandığını, onları saygın bir şekilde tuttuğunu ve hatta Bayezid ile sohbet ettiğini aktarır. Diğer taraftan, bazı anlatımlar, Bayezid’in zor koşullar altında tutulduğunu ve hürriyetinden mahrum bırakıldığını ifade eder. Ancak, genel kabul gören görüş, Timur’un Bayezid’i tamamen aşağılayıcı bir şekilde muamele etmediği yönündedir.

Benzer İçerikler
Fetret Devri Nedir?
Tarih

Fetret Devri Nedir?

İçeriğe Git>
Malazgirt Savaşı Nedir?
Tarih

Malazgirt Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Trablusgarp Savaşı Nedir?
Tarih

Trablusgarp Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Miryokefalon Savaşı Nedir?
Tarih

Miryokefalon Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Kore Savaşı Nedir?
Tarih

Kore Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Dandanakan Savaşı Nedir?
Tarih

Dandanakan Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo