Kore Savaşı Nedir?

📅 18 Haziran 2024|14 Haziran 2024
Güncel
Kore Savaşı Nedir?

Konu Özeti

Kore Savaşı, 1950-1953 yılları arasında Kore Yarımadası'nda gerçekleşen ve Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yaşanan silahlı çatışmadır. Soğuk Savaş döneminin önemli askeri çatışmalarından biri olan Kore Savaşı, yarımadanın kuzeyindeki komünist rejim ile güneyindeki kapitalist rejim arasındadır.

Bu konuda
 • Kore Savaşı'nın ne zaman ve nerede gerçekleştiğini
 • Kore Savaşı'nın sebeplerini ve sonuçlarını
 • Kore Savaşı'na katılan devletleri ve Türkiye'nin rolünü
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Kore Savaşı, 1950-1953 yılları arasında Kore Yarımadası’nda gerçekleşen ve Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yaşanan silahlı çatışmadır. Soğuk Savaş döneminin önemli askeri çatışmalarından biri olan Kore Savaşı, yarımadanın kuzeyindeki komünist rejim ile güneyindeki kapitalist rejim arasındaki ideolojik ve siyasi mücadelenin bir sonucu olarak başlamıştır. Birleşmiş Milletler güçlerinin Güney Kore’yi, Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği’nin ise Kuzey Kore’yi desteklemesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır.

Savaşın Kökenleri

Kore Savaşı’nın kökenleri, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Kore’nin Japon işgalinden kurtarılmasına dayanır. Savaşın bitimiyle, Kore Yarımadası, Kuzeyde Sovyetler Birliği’nin, Güneyde ise Amerika Birleşik Devletleri’nin etki alanlarına bölünmüştür. Bu bölünme, Kuzeyde komünist bir hükümetin, Güneyde ise batı yanlısı bir hükümetin kurulmasına yol açmıştır. Ancak, her iki taraf da yarımadanın tamamını kontrol etmeyi hedeflediğinden, gerilimler yükselmeye başlamıştır.

Savaşın Başlaması

Kore Savaşı, 25 Haziran 1950’de Kuzey Kore’nin, Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin desteğiyle, Güney Kore’ye sürpriz bir saldırı başlatmasıyla patlak vermiştir. Kuzey Kore’nin hızlı ilerleyişi, başkent Seul’un hızla düşmesine ve Güney Kore’nin büyük bir bölümünün işgal edilmesine neden olmuştur.

Kore Savaşı’nın Sebepleri Nelerdir?

Kore Savaşı’nın ana sebepleri arasında şunlar yer alır:

 1. İdeolojik Farklılıklar: Kore Yarımadası, II. Dünya Savaşı’nın ardından kuzeyde Sovyetler Birliği’nin desteğini alan komünist bir rejim ve güneyde Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğini alan kapitalist bir rejim olmak üzere ikiye bölünmüştü. Bu ideolojik ayrım, yarımadada gerilimi artırdı.
 2. Yarımada’nın Bölünmesi: Kore, 1945’te Japonya’nın yenilgisiyle sona eren II. Dünya Savaşı’nın ardından 38. paralel boyunca Amerikan ve Sovyet kuvvetleri arasında ikiye bölündü. Bu bölünme, yarımadanın iki farklı yönetim altında kalmasına ve birleşme çabalarının çatışmaya dönüşmesine neden oldu.
 3. Uluslararası Gerilim: Soğuk Savaş’ın başlaması ve dünya genelinde kapitalizm ile komünizm arasındaki rekabet, Kore Yarımadası’nda da iki farklı bloğun karşı karşıya gelmesine yol açtı.

Kore Savaşı’nın Sonuçları Nelerdir?

Kore Savaşı, bir dizi önemli sonuç doğurmuştur:

 1. Milyonlarca Kayıp: Savaş, milyonlarca Korelinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Sivil halk büyük acılar çekti ve yarımadanın altyapısı ciddi hasar gördü.
 2. Kore’nin Bölünmüşlüğünün Peşinen Kabulü: Savaş, 1953’te Kore Armistis Anlaşması ile sona erdi, ancak bu anlaşma sadece bir ateşkes sağladı ve resmi bir barış antlaşması imzalanmadı. Bu durum, Kore Yarımadası’nın iki ayrı devlet olarak bölünmüşlüğünün devam etmesine neden oldu.
 3. Soğuk Savaş Dinamiklerinin Güçlenmesi: Kore Savaşı, Soğuk Savaş’ın doğrudan askeri çatışmaya dönüşebileceğini gösterdi ve ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki rekabeti daha da şiddetlendirdi.
 4. Uluslararası İlişkilerde Birleşmiş Milletler’in Rolü: Birleşmiş Milletler, savaşa müdahale ederek Güney Kore’yi desteklemiş ve bu durum, BM’nin uluslararası çatışmalara müdahale edebileceğinin bir göstergesi oldu.

Kore Savaşı, yarımadanın kalıcı olarak ikiye bölünmesine, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine ve Soğuk Savaş’ın tırmanmasına yol açarak 20. yüzyılın en önemli çatışmalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bu savaş, günümüzde bile Kore Yarımadası’ndaki siyasi ve askeri gerilimin ana kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir.

Kore Savaşı’nda Yer Alan Devletler

Kore Savaşı’nda yer alan başlıca taraflar ve destekleyen ülkeler şunlardır:

Kuzey Kore ve Müttefikleri:

 1. Kuzey Kore (Kore Halk Cumhuriyeti): Savaşın başlatıcısı ve ana muharebe gücü.
 2. Çin Halk Cumhuriyeti: Kuzey Kore’ye askeri destek sağlayan önemli bir müttefik, özellikle “Çin Halk Gönüllüleri” adı altında büyük bir kuvvet göndermiştir.
 3. Sovyetler Birliği: Kuzey Kore’ye askeri teçhizat, eğitim ve lojistik destek sağlamıştır, ancak doğrudan savaşa katılmamıştır.

Güney Kore ve Müttefikleri:

 1. Güney Kore (Kore Cumhuriyeti): Savaşta Kuzey Kore’ye karşı savaşan ve Birleşmiş Milletler güçlerinin desteğini alan taraf.
 2. Birleşmiş Milletler Güçleri: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin çağrısıyla oluşturulan çok uluslu güç. Aşağıdaki ülkelerden askeri katkılar almıştır:
  • Amerika Birleşik Devletleri: BM güçlerinin ana katılımcısı ve lideri.
  • Birleşik Krallık: Önemli bir askeri katkı sağlayan ikinci en büyük güç.
  • Kanada
  • Türkiye
  • Avustralya
  • Yeni Zelanda
  • Fransa
  • Yunanistan
  • Filipinler
  • Tayland
  • Etiyopya
  • Kolombiya
  • Belçika
  • Güney Afrika
  • Hollanda
  • Lüksemburg

Birleşmiş Milletler güçlerine katkıda bulunan diğer ülkeler de vardır, ancak listedekiler en önemli katılımcıları temsil etmektedir. Kore Savaşı, Soğuk Savaş’ın ideolojik bölünmelerini yansıtan ve dünya genelinde büyük güçlerin karşı karşıya geldiği bir çatışma olarak tarihe geçmiştir.

Kore Savaşı’nda Asker Gönderen Ülkeler

Kore Savaşı’na Birleşmiş Milletler çatısı altında asker gönderen ülkeler aşağıdaki gibidir:

 1. Amerika Birleşik Devletleri
 2. Birleşik Krallık
 3. Kanada
 4. Türkiye
 5. Avustralya
 6. Yeni Zelanda
 7. Fransa
 8. Yunanistan
 9. Filipinler
 10. Tayland
 11. Etiyopya
 12. Kolombiya
 13. Belçika
 14. Güney Afrika
 15. Hollanda
 16. Lüksemburg

Bu ülkeler, Kore Cumhuriyeti’ni (Güney Kore) desteklemek ve Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi işgal girişimini durdurmak için Birleşmiş Milletler kuvvetlerine asker ve diğer destekleri sağlamışlardır. Her ülkenin katkısı farklı miktarlarda olmuş ve bu uluslararası güç, Kore Yarımadası’ndaki çatışmada önemli bir rol oynamıştır.

Kore Savaşı’nda Türkiye’nin Rolü Nedir?

Kore Savaşı’nda Türkiye’nin rolü, savaşa katılan Birleşmiş Milletler ülkeleri arasında özellikle dikkate değerdir. Türkiye, savaşa asker gönderen ülkeler arasında önemli bir yere sahip olup, Kore’ye gönderdiği askeri birliklerle hem stratejik bir katkı sağlamış hem de uluslararası alanda prestij kazanmıştır.

 • Askeri Katkı: Türkiye, Kore Savaşı’na toplamda 15.000’den fazla asker göndermiştir. Bu askerler, Türk Tugayı olarak bilinen ve savaşın çeşitli cephelerinde aktif olarak savaşan bir birlik oluşturmuştur.
 • Savaş Alanındaki Performansı: Türk askerleri, savaşın önemli muharebelerinden bazılarında kritik roller üstlenmiştir. Özellikle Kunu-ri Muharebesi’nde gösterdikleri kahramanlık, Türk Tugayı’nın müttefikleri arasında büyük saygı görmesini sağlamıştır. Türk askerlerinin cesareti ve savaşma kabiliyeti, savaşın gidişatında önemli bir etken olmuştur.
 • Uluslararası İlişkilere Etkisi: Kore Savaşı’na katılım, Türkiye’nin Batı ile olan ilişkilerini güçlendirmiş ve özellikle NATO’ya üyelik sürecinde olumlu bir etki yapmıştır. Türkiye, 1952 yılında NATO’ya üye olmuş ve bu, kısmen Kore Savaşı’ndaki katkıları sayesinde mümkün olmuştur.
 • Kayıplar: Türkiye, Kore Savaşı’nda önemli kayıplar vermiştir. Resmi kayıtlara göre, 741 Türk askeri hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmış ve bazıları esir alınmıştır.
 • Anma ve Hatırlama: Kore Savaşı, Türkiye’de “Kore Gazileri” olarak anılan ve ülkenin modern tarihinde önemli bir yer tutan askerlerin kahramanlıklarını simgeler. Türkiye’de ve Kore’de, savaşta hayatını kaybeden Türk askerleri anısına çeşitli anıtlar ve anma törenleri düzenlenmektedir.

Kore Savaşı’ndaki katılımı, Türkiye için sadece bir askeri müdahale olmanın ötesinde, uluslararası arenada bir duruş sergileme ve stratejik ortaklıklarını pekiştirme fırsatı olmuştur. Bu süreç, Türkiye’nin Soğuk Savaş dönemindeki Batı Bloku içindeki yerini sağlamlaştırmış ve ülkenin dış politikasında yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.

Bu Terimin Geçtiği İçeriklerimiz
Terim: Kore Savaşı Nedir?
Benzer İçerikler
Miryokefalon Savaşı Nedir?
Tarih

Miryokefalon Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Trablusgarp Savaşı Nedir?
Tarih

Trablusgarp Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Malazgirt Savaşı Nedir?
Tarih

Malazgirt Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Talas Savaşı Nedir?
Tarih

Talas Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Ankara Savaşı Nedir?
Tarih

Ankara Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Lâle Devri Nedir?
Tarih

Lâle Devri Nedir?

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo