Fetret Devri Nedir?

📅 18 Haziran 2024|14 Haziran 2024
Güncel
Fetret Devri Nedir?

Konu Özeti

Fetret Devri, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde, I. Bayezid'in (Yıldırım Bayezid) Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmesinin ardından tahtın boş kalmasıyla başlayan ve Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesinin zayıfladığı bir dönemi ifade eder.

Bu konuda
 • Fetret Devri'nin ne olduğunu ve kaç yıl sürdüğünü
 • Fetret Devri'nin başlangıcından sonuna kadar gelişen olayları
 • Fetret Devri'nin Osmanlı Devleti'ne olan etkilerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Fetret Devri, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde, I. Bayezid’in (Yıldırım Bayezid) Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilmesinin ardından tahtın boş kalmasıyla başlayan ve Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesinin zayıfladığı bir dönemi ifade eder. Bu dönem, 1402’den 1413 yılına kadar sürmüş ve Osmanlı topraklarında siyasi istikrarsızlık, iç çekişmeler ve kardeş savaşları yaşanmıştır.

Fetret Devri Kaç Yıl Sürdü?

Fetret Devri, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde 1402’den 1413’e kadar sürmüş olan bir dönemdir. Dolayısıyla bu dönem yaklaşık 11 yıl sürmüştür.

Fetret Devri’nin Başlaması

 • Ankara Savaşı’nın Yankıları: 1402 yılında Osmanlı İmparatorluğu, Timur ile yapılan Ankara Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğrar. Bu savaş, devletin askeri ve siyasi yapısında büyük bir çöküşe neden olur.
 • Yıldırım Bayezid’in Esareti: Savaş sonucunda Osmanlı Sultanı I. Bayezid esir alınır. Bu durum, Osmanlı Devleti’nde yönetimsel bir boşluk yaratır ve taht kavgalarının fitilini ateşler.
 • Taht İçin Kardeşler Arası Mücadele: Bayezid’in oğulları arasında başlayan taht mücadelesi, devletin parçalanmasına ve iç savaşlara yol açar. Her bir şehzade, imparatorluğun farklı bölgelerinde kendi bağımsızlığını ilan eder.

Fetret Devri’nde Yaşananlar

 • Bölünmüş Osmanlı Toprakları: Osmanlı toprakları, şehzadelerin hakimiyet mücadeleleri sonucunda parçalanır. Bu durum, merkezi otoritenin zayıflamasına ve yerel yönetimlerin güç kazanmasına sebep olur.
 • İç Savaş ve İstikrarsızlık: Mehmet Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Süleyman Çelebi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kontrolünü ele geçirmek amacıyla birbiriyle mücadele eder. Bu süreçte yaşanan iç savaşlar, devletin askeri ve ekonomik kaynaklarını tüketir.
 • Yabancı Güçlerin Müdahalesi: Osmanlı’nın içinde bulunduğu zayıf durum, komşu devletlerin ve yerel beyliklerin müdahalesine yol açar. Bu dönemde, bazı Osmanlı toprakları geçici olarak yabancı güçlerin kontrolüne geçer.
 • Toplumsal ve Ekonomik Çöküş: Sürekli savaşlar ve yönetimsel boşluk, ekonomik durgunluğa ve toplumsal çöküşe neden olur. Ticaret yolları güvensiz hale gelir, tarım üretimi azalır ve halk arasında yoksulluk artar.

Fetret Devri’nin Sonu ve Yeniden Yapılanma

 • Mehmet Çelebi’nin Yükselişi: Mehmet Çelebi, kardeşleri arasında üstünlük sağlayarak önemli bir avantaj elde eder ve 1413 yılında Edirne’de tek başına hükümdar olarak tahta çıkar.
 • Osmanlı’nın Yeniden Birleşmesi: Mehmet Çelebi (II. Mehmet olarak bilinir), parçalanmış Osmanlı topraklarını yeniden birleştirme ve merkezi otoriteyi sağlama çabalarına başlar.
 • Yeniden Yapılanma ve Reformlar: Yeni sultan, askeri, idari ve ekonomik alanlarda yeniden yapılanma ve reformlar yaparak devletin eski gücünü ve istikrarını yeniden sağlamaya çalışır.
 • Bölgesel Hakimiyetin Sağlanması: II. Mehmet, iç düzeni sağladıktan sonra dış tehditlere karşı da harekete geçer ve Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarını genişletmeye başlar.
 • Kültürel ve Bilimsel Canlanma: Merkezi otoritenin yeniden sağlanması, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin yeniden canlanmasına olanak tanır. Bu dönem, Osmanlı’nın “Yeniden Doğuş Çağı” olarak da bilinir.

Fetret Devri’nin Osmanlı’ya Etkileri

Fetret Devri’nin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri oldukça derin ve çeşitlidir. Bu dönem, hem olumsuz hem de dönüştürücü etkilerle Osmanlı tarihinin akışını şekillendirmiştir:

 1. Merkezi Otoritenin Zayıflaması ve Sonrasında Güçlenmesi: Fetret Devri, Osmanlı İmparatorluğu’nda merkezi otoritenin ciddi şekilde zayıfladığı bir dönem olmuştur. Ancak devrin sonunda, II. Mehmet’in başa geçmesiyle merkezi otorite yeniden sağlanmış ve devlet yapısında önemli reformlar yapılmıştır. Bu durum, ileriki yıllarda Osmanlı’nın daha merkeziyetçi ve güçlü bir devlet haline gelmesinin önünü açmıştır.
 2. Toprak Kayıpları ve Yeniden Yapılanma: Fetret Devri boyunca yaşanan iç çatışmalar ve dış saldırılar nedeniyle Osmanlı topraklarında azalmalar yaşanmıştır. Ancak dönemin sonunda Osmanlı, kaybedilen toprakları geri almak ve sınırlarını genişletmek için çabalarını yoğunlaştırmıştır.
 3. Askeri Yapıda Değişiklikler: Fetret Devri, Osmanlı askeri yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve reformlara sahne olmuştur. Yeniçeri Ocağı’nın organizasyonu ve askeri stratejilerin geliştirilmesi gibi değişiklikler, sonraki dönemlerde Osmanlı’nın askeri başarılarını artırmıştır.
 4. Sosyal ve Ekonomik Etkiler: İç savaşlar ve istikrarsızlık, ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemiş ve toplumsal yapının bozulmasına yol açmıştır. Ancak Fetret Devri’nin sona ermesi ve yeniden yapılanma süreçleri, ekonomik ve sosyal yaşamın canlanmasına yardımcı olmuştur.
 5. Osmanlı İdari Yapısında Reformlar: Devrin sonunda yapılan yenilikler, Osmanlı idari yapısının daha etkin ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlamıştır. Bu reformlar, Osmanlı’nın uzun süreli istikrar ve büyümesine katkıda bulunmuştur.
 6. Kültürel ve Bilimsel Canlanma: Fetret Devri’nin sona ermesi ve Osmanlı’nın yeniden birleşmesi, kültürel ve bilimsel alanlarda bir canlanmaya yol açmıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, bilim, sanat ve edebiyatta önemli gelişmeler kaydetmiştir.
 7. Dış Politikada Yeni Yönelimler: Fetret Devri sonrası Osmanlı, dış politikada daha aktif bir rol oynamaya başlamış ve Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da etki alanını genişletme çabalarını artırmıştır.

Genel olarak Fetret Devri, Osmanlı İmparatorluğu için zorlayıcı bir dönem olmakla birlikte, sonrasında yapılan yenilikler ve reformlar, devletin daha güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlamış ve imparatorluğun altın çağının temellerinin atılmasına yardımcı olmuştur.

Benzer İçerikler
Lâle Devri Nedir?
Tarih

Lâle Devri Nedir?

İçeriğe Git>
Ankara Savaşı Nedir?
Tarih

Ankara Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Trablusgarp Savaşı Nedir?
Tarih

Trablusgarp Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Kore Savaşı Nedir?
Tarih

Kore Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Malazgirt Savaşı Nedir?
Tarih

Malazgirt Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Miryokefalon Savaşı Nedir?
Tarih

Miryokefalon Savaşı Nedir?

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo