Türkçe Dil Bilgisi

📅 22 Şubat 2021|20 Eylül 2022
Türkçedeki sözcük türlerini, kelimelerin ve cümlelerin yapı özelliklerini öğreneceğiz.
Güncel
Türkçe Dil Bilgisi
Bu ünitede
  • Sözcük türlerini ve özelliklerini
  • Kelimelerin yapısını ve fiilde çatıyı
  • Cümlenin çeşitlerini, ögelerini ve cümle vurgusunu
öğreneceksiniz.

📚 Türkçe Dil Bilgisi Ders Notları

Güncel
Fiil (Eylem) Nedir?

Fiil (Eylem) Nedir?

Fiiller iş, oluş, hareket bildiren kelimelerdir. Fiiller anlamlarına ve yapılarına göre türlere ayrılır. Fiiller kip ve kişi ekleri alara

Ders Notuna git →

Güncel
Ek Fiil (Ek Eylem) Nedir?

Ek Fiil (Ek Eylem) Nedir?

Ek fiil isim veya isim soylu kelimeleri yüklem yapar veya basit çekimli fiilleri birleşik çekimli hale getirir. Ek fiil isim cümlelerinde

Ders Notuna git →

Güncel
Yapı Bakımından Kelimeler

Yapı Bakımından Kelimeler

Dilimizdeki kelimeler yapılarına göre 3 farklı kolda incelenmektedir. Yapılarının arasında ek, kelimelerin birleşimi gibi olaylar söz kon

Ders Notuna git →

Güncel
Fiilimsi (Eylemsi) Nedir?

Fiilimsi (Eylemsi) Nedir?

Fiilimsiler fiillerden türeyerek farklı kelime türlerine dönüşmektedir. Fiilimsilerin birden fazla türü vardır. Bu türlerin farklı ekleri

Ders Notuna git →

Güncel
Sıfat (Ön Ad) Nedir? Sıfat Türleri Nelerdir?

Sıfat (Ön Ad) Nedir? Sıfat Türleri Nelerdir?

Sıfatlar genellikle ismi niteler ve çekim eki almayan kelime türüdür. Sıfatların farklı türleri bulunmaktadır. Farklı sıfat türlerini bul

Ders Notuna git →

Güncel
Zarf (Belirteç) Nedir? Zarfın Türleri Nelerdir?

Zarf (Belirteç) Nedir? Zarfın Türleri Nelerdir?

Zarfların belirli türleri ve bu türleri bulabilmek için belirli soruları vardır. Ancak sorular sıfatların sorularıyla benzerdir. Bu yüzde

Ders Notuna git →

Güncel
Zamir (Adıl) Nedir? Zamir Çeşitleri Nelerdir?

Zamir (Adıl) Nedir? Zamir Çeşitleri Nelerdir?

Zamirlerin en belirgin özelliği isimlerin yerini tutuyor olmasıdır. Eğer bir kelimenin yerine isim koyabiliyorsak o kelime zamirdir. Zami

Ders Notuna git →

Güncel
Edat (İlgeç) Nedir? Edatların Özellikleri Nelerdir?

Edat (İlgeç) Nedir? Edatların Özellikleri Nelerdir?

Edatlar, tek başlarına bir anlam ifade etmeyen yardımcı kelimelerdir. Dilimizde birçok edat bulunmaktadır. Bu edatların cümlelere kattıkl

Ders Notuna git →

Güncel
Bağlaç Nedir? Bağlaçların Özellikleri Nelerdir?

Bağlaç Nedir? Bağlaçların Özellikleri Nelerdir?

Bağlaçlar tek başına anlam ifade etmeyen, cümlenin ögeleri arasında sayılmayan kelime türüdür. Bağlaçlar kelimeler veya cümleler veya par

Ders Notuna git →

Güncel
Ünlem Nedir? Ünlem Türleri Nelerdir?

Ünlem Nedir? Ünlem Türleri Nelerdir?

Ünlemler belirli olaylar karşısında çıkardığımız sesler veya söylediğimiz kelimelerdir. Ünlemlerin birçok örneği vardır. Sadece ünlem ola

Ders Notuna git →

Güncel
Tamlamalar: İsim ve Sıfat Tamlamaları

Tamlamalar: İsim ve Sıfat Tamlamaları

Tamlamalar birden fazla kelimeden oluşurlar. Cümlelerdeki anlam derinliğini ve bütünlüğünü sağlamada yardımcı olurlar. Cümlelerdeki tamla

Ders Notuna git →

Güncel
Fiilde Çatı

Fiilde Çatı

Fiilde çatı yüklemin nesne ve özne ile olan ilişkisine göre incelenir. Fiillerin çatılı olabilmesi için belirli kurallar ve ekler bulunma

Ders Notuna git →

Güncel
Sözcükte Yapı: Kök

Sözcükte Yapı: Kök

Bir kelimenin yapıtaşı köktür. Kökler birden fazla türü bulunmaktadır. Farklı kök türlerinin farklı özellikleri mevcuttur. Sözcükte yapıd

Ders Notuna git →

Güncel
Sözcükte Yapı: Ek

Sözcükte Yapı: Ek

Bir kelimedeki kökü bulduktan sonra eklere göz atarız. Köke gelen ekler kökün anlamını değiştiriyorsa yapım eki, değiştirmiyorsa çekim ek

Ders Notuna git →

Güncel
Sözcükte Yapı: Gövde

Sözcükte Yapı: Gövde

Bir kelimedeki kökü bulduktan sonra köke gelen ekleri de inceleyip o ekin yapım eki olduğunu anladığımızda artık kök, gövdeye dönüşmüş de

Ders Notuna git →

Güncel
Cümle Çeşitleri

Cümle Çeşitleri

Cümle, kendi başına anlamlı sözler bütünüdür. Cümleler yüklemin türüne, yerine göre; anlamına ve yapılarına göre 4 farklı başlıkta incele

Ders Notuna git →

Güncel
Cümlenin Ögeleri

Cümlenin Ögeleri

Bir cümledeki her kelime bir öge olarak kabul edilir. Eğer belirli kalıplara uymayan bir öge varsa buna da cümle dışı unsur denir. Cümled

Ders Notuna git →

Güncel
Cümle Vurgusu

Cümle Vurgusu

Cümlede vurgu, cümledeki bir kelimeyi diğer kelimelerden daha vurgulu, farklı bir tonlama ile okuma ve belirtmeyi sağlar. Farklı cümle çe

Ders Notuna git →

Güncel
İsim (Ad) Nedir? İsim Türleri Nelerdir?

İsim (Ad) Nedir? İsim Türleri Nelerdir?

İsimler birçok türü olan sözcük türlerinden biridir. İsimler, canlı veya cansız varlıklara verilen addır. İsimleri öğrenerek isim soylu s

Ders Notuna git →

Copyright © 2022 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo