SAT Sınavı

📅 17 Şubat 2024|13 Şubat 2024
Güncel
SAT Sınavı

Konu Özeti

SAT (Scholastic Assessment Test), üniversiteye giriş için öğrencilerin okuma, yazma ve matematik becerilerini ölçen standart bir sınavdır. ABD'de ve dünya genelinde birçok üniversite tarafından kabul edilmektedir.

Bu konuda
  • SAT sınavının ne olduğunu
  • SAT sınavının içeriklerini
  • SAT sınavının Örneklerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

SAT sınavı, ABD’de okul sonrası eğitim programlarına girişte kullanılan bir sınavdır. SAT, Scholastic Aptitude Test (Okulöncesi Yetenek Sınavı) veya Scholastic Assessment Test (Okulöncesi Değerlendirme Sınavı) olarak da bilinir.

SAT Nedir?

Açılımı Scholastic Aptitude Test, Türkçe anlamı Eğitim Yetenek Testi olan SAT; uluslararası geçerliliği olan bir üniversite giriş sınavıdır. SAT sınavı, aday öğrencilerin akademik yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan bir sınavdır. İlk olarak Amerika’da uygulanmaya başlanan sınav, ülkedeki üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler için geçerliyken günümüzde Kanada, İngiltere gibi ülkelerinde aralarında olduğu 3000’den fazla üniversitede eğitim alma imkanı bulunmaktadır.

SAT’nin amacı, lise son sınıf veya liseden mezun olmuş öğrencilerin orta öğretim ve lise eğitimi boyunca öğrendikleri bilgi ve becerileri hangi seviyede kullanabildiklerini ölçmektir. Bunun yanı sıra akademik başarı için ihtiyaç duyulan eleştirel düşünme yeteneği ve analiz yeteneği de test edilmektedir.

SAT Sınavına Kimler Başvurabilir?

SAT sınavına girmek için herhangi bir yaş kriteri bulunmamaktadır. Lise son sınıf öğrencisi veya liseden mezun olmak yeterlidir. Adaylar sınava istedikleri kadar girebilirler. SAT sınavı için İngilizce seviyesinin en az Upper Intermediate seviyesinde olması gerekmektedir. 

SAT Sınav İçeriği

SAT sınavı; Reasoning Test ve Subject Test olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

Reasoning Test

Reasoning Test için verilen süre 3 saat 45 dakikadır. Öğrencilerin sayısal ve sözel becerilerinin ölçüldüğü testtir. 3 aşamadan oluşmaktadır: Mathematic, Critical Reading ve Writing. Her bölümün skoru 200 ile 800 puan arasında değişmektedir. 

Yurtdışındaki üniversiteler başvurularda bu 3 bölümü de değerlendirmeye alırken Türkiye’de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için writing (yazma) bölümü dikkate alınmamaktadır.

Reasoning Testinde;

  • Math Test: 2 bölüme ayrılan test, toplamda 80 dakika uzunluğundadır ve 58 sorudan oluşur. Problem çözme, veri analizi, cebir, gelişmiş matematik gibi konulardaki becerilerinize dayalı sorular çıkar. 
  • Reading Test: Bilgi ve becerinin odaklandığı okuma testi soruları çoktan seçmelidir. Sosyal bilgiler, tarih ve bilim alanlarında pasajları içerir. 65 dakikada toplam 52 soru yanıtlanmaktadır. 
  • Writing and Language Test: 35 dakika süren test, toplam 44 sorudan oluşur. Yazma ve dil testi, okuma testinde olduğu gibi tarih, sosyal bilgiler, beşeri bilimler gibi alanlarda pasajları kapsar. 

Subject Test

Subject Test için verilen süre 1 saattir. Öğrencinin akademik bir konu üzerindeki bilgisini ölçmek için tasarlanmış bir sınavdır. Edebiyat, tarih, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil alanlarında 5 genel konuda, toplam 20 alt başlıkta düzenlenir. Sınav skoru 200 ile 800 arasında puanlandırılmaktadır.

Amerikan Üniversitelerinin bir çoğu SAT testlerinin en az birisini, daha prestijli üniversiteler ise her ikisini birden isteyebilirler. Türkiye’deki üniversiteler yabancı uyruklu öğrencileri kabul ederken Subject Test sonucunu dikkate almamaktadırlar.

SAT Sınav Tarihleri

Testler genellikle Ekim, Aralık, Mart ve Mayıs aylarında yapılmaktadır. Her yıl yapılacak sınavlara dair duyuruları takip etmek gerekmektedir.

SAT Sınav Ücretleri

Amerika Birleşik Devletleri dışında sınava giren öğrenciler için SAT sınav ücreti ülkeye göre değişiklik gösterir. Türkiye’den girecek adaylar için SAT sınavı ücretleri 49$’dır.

📌 Sınav ücretleri yıllar içerisinde değişikliğe uğramış olabilir. Her yıl yapılacak sınavlara dair duyuruları takip etmek gerekmektedir.

SAT Sonuçlarının Geçerlilik Süresi

SAT sınavı sonucunun herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Sınava girmek ve istenilen puanı almak yeterlidir. Fakat bazı üniversiteler 5 yıldan eski puanları kabul etmemektedirler. Bu nedenle başvuru yapmak istenilen üniversite için araştırma yapmak gerekir.

SAT Sınav Örnekleri

The College Board isimli kar amacı gütmeyen kuruluşun (SAT Sınavını düzenleyen kuruluş) hazırladığı SAT sınavı örneklerini inceleyebilirsiniz.

Benzer İçerikler
Nesne Yönelimli Programlama (OOP) Nedir?
Blog Yazıları

Nesne Yönelimli Programlama (OOP) Nedir?

İçeriğe Git>
İnternete Giriş 101: Web Nasıl Çalışıyor?
Blog Yazıları

İnternete Giriş 101: Web Nasıl Çalışıyor?

İçeriğe Git>
Bitişik Eğik El Yazısı ve Karşılaşılan Sorunlar
Blog Yazıları

Bitişik Eğik El Yazısı ve Karşılaşılan Sorunlar

İçeriğe Git>
Kara Delik Nedir, Kara Deliğin İçinde Ne Var?
Blog Yazıları

Kara Delik Nedir, Kara Deliğin İçinde Ne Var?

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo