Sözlü Anlatım Türleri

Sözlü anlatım türlerinin özelliklerini, yazarlarını ve eserlerini öğreneceğiz.
Edebiyat
Sözlü Anlatım Türleri
Bu ünitede
  • Sözlü anlatım türlerini ve özelliklerini
öğreneceksiniz.

Sözlü Anlatım Türleri Ders Notları

Sunum Nedir? Sunum Özellikleri

Sunum Nedir? Sunum Özellikleri

Sunum herhangi bir konuda insanları bilgilendirmek için topluluk önünde yapılan bir sunudur. Sunumun belirli aşamaları vardır. Sunum birç

Ders Notuna git →

Panel ve Özellikleri, Panel Nedir?

Panel ve Özellikleri, Panel Nedir?

Panel, bir başkan tarafından yönetilen belirli konuşmacıların bulunduğu herhangi bir konuda yapılan tartışma türüdür. Panelin bir sunum a

Ders Notuna git →

Forum Nedir? Forumun Özellikleri

Forum Nedir? Forumun Özellikleri

Forum bir başkan ve alanında uzman katılımcılarla yapılan ve katılımcıların tartışmalarının sonucunda dinleyicilerin de bu tartışmaya kat

Ders Notuna git →

Seminer Nedir? Seminerin Özellikleri

Seminer Nedir? Seminerin Özellikleri

Seminer bir bilim dalında, dinleyiciler önünde yapılan sunum veya toplantı türüdür. Seminerlerin konusu insanların ilgisini çekmelidir. S

Ders Notuna git →

Açık Oturum Özellikleri | Açık Oturum Nedir?

Açık Oturum Özellikleri | Açık Oturum Nedir?

Açık oturumlar televizyon, radyo, sosyal medya gibi birçok yerde yapılabilen tartışma türüdür. Açık oturumlarda alanında uzman kişiler ve

Ders Notuna git →

Sempozyum ve Özellikleri, Sempozyum Nedir?

Sempozyum ve Özellikleri, Sempozyum Nedir?

Sempozyum, alanında uzman kişilerin konuştuğu, tartıştığı ve bir konuda belirli bir sonuca ulaşmak amacıyla düzenlenen tartışma türüdür.

Ders Notuna git →

Münazara ve Özellikleri

Münazara ve Özellikleri

Münazaralar belirli bir konu hakkında 2 karşıt görüşlü grubun belirli süreler dahilinde tartışmasıdır. Münazara insanların araştırma yapm

Ders Notuna git →

Söylev (Nutuk) Özellikleri ve Türleri

Söylev (Nutuk) Özellikleri ve Türleri

Söylevler veya diğer adıyla nutuklar bir topluluğa söylenen sözler bütünüdür. Söylevlerin belirli amaçları ve hazırlanırken dikkat edilme

Ders Notuna git →

Konferans Nedir? Konferansın Özellikleri

Konferans Nedir? Konferansın Özellikleri

Konferanslar herhangi bir konuda bir topluluğa karşı yapılan sunumdur. Konferanstaki konuşmacının belirli yeteneklere sahip olması gerekl

Ders Notuna git →

Mülakat (Görüşme) Türü Özellikleri | Mülakat Nedir?

Mülakat (Görüşme) Türü Özellikleri | Mülakat Nedir?

Mülakatlar herhangi bir konuda, tanınmış bir kişiye soru sorup cevap almaya bağlı öğretici bir edebi türdür. Mülakatın amacı okuyucuyu bi

Ders Notuna git →

Yorumlar