Tutanak Türü Özellikleri

📅 03 Aralık 2020|20 Nisan 2022
Tutanak Türü Özellikleri

Konu Özeti

Belgelenmesi gereken bir olayı resmi bir dille kağıda veya dijital olarak yazmaya tutanak denir. Tutanaklardaki ifadeler net ve açık olmalıdır. Tutanakları olayın türüne göre birçok farklı kuruma gönderilmek için yazılabilir. Bu yüzden birçok tutanak türü bulunmaktadır.

Bu konuda
 • Tutanağın özelliklerini, çeşitlerini ve tutanağı oluşturan unsurları
öğreneceksiniz.

Tutanak; belgelenmesi gereken bir olayı, o olayı görenler tarafından imzalanması veya meclis, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin yazıya geçirilmesidir. Tutanakların diğer bir adı da zabıttır.

Tutanağın Özellikleri

 • Tutanaklar el, daktilo ve bilgisayarda yazılabilir.
 • Tutanağın bulunduğu kağıt temiz bir A4 kağıdı olmalıdır.
 • Tutanağın kağıdında silme, sonradan ekleme yapma, farklı kalemler kullanma gibi eylemler yapılmamalıdır.
 • Resmi belgelerde genellikle mavi kalem kullanılır.
 • Tutanaktaki imzaların ıslak imzası olmalıdır.
 • Tutanaklar yoruma açık yazılmamalıdır. Tüm ifadeler net olmalıdır.

Tutanağın Çeşitleri

Tutanakların en bilinen türleri; olay tutanağı ve toplantı tutanağıdır. Ancak tutanakların birçok farklı türü vardır.

Olay Tutanağı

Olay tutanaklarında; olayın nerede, nasıl olduğu, olaydaki kişiler, varsa şahitler yazılır. Olay, oluş sırasına göre sıralanır. Tutanağı yazan ve varsa şahitler tutanağı okuduktan sonra imzalar. Olay tutanağı mümkünse olaydan hemen sonra düzenlenmelidir.

Reklam

Tutanak Örneği:

Olay Tutanağı Örneği

Toplantı Tutanağı

Toplantı tutanaklarına öncelikle toplantının gündemi yazılarak başlanır. Konuşulanlar, kararlaştırılan kararlar yazıldıktan sonra toplantıya katılanlar tutanağı okur ve imzalar. Toplantı tutanağı toplantının başladığı andan itibaren yazılmaya başlanır.

Diğer Tutanaklar

 • Başlığına göre adlandırılan tutanaklar da bulunmaktadır.
  • arama tutanağı
  • duruşma tutanağı
  • iş kazası tutanağı
  • işe devamsızlık tutanağı
  • kaza tespit tutanağı
  • kayıp veya buluntu eşya tutanağı
  • sınav tutanağı
  • teslim tutanağı
  • tespit tutanağı
  • yangın tutanağı

Tutanağı Oluşturan Unsurlar

 • Başlık: Kağıdın üst ve tam orta kısmına tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılır. Olayın veya toplantının içeriğiyle ilgili bir başlık da yer alabilir.
 • Giriş: Toplantı tutanaklarında toplantının yeri, zamanı, gündemi, açılışın belirtildiği yerdir; olay tutanaklarında olayla ilgili ön bilgilerin, zamanın ve yerin belirtildiği yerdir.
 • Gelişme: Toplantı tutanaklarında gündemdeki görüşmelerin, olay tutanaklarında olayın oluş sırasına göre anlatıldığı bölümdür.
 • Sonuç: Toplantı tutanaklarında kararların yazıldığı ve tutanağın katılımcılar tarafından okunduğunun belirtildiği bölümdür. Olay tutanaklarında düzenleyenlerin tutanağı kendilerinin tuttuğunu belirttikleri ve varsa tutanağın şahitler tarafından okunduğunun belirtildiği bölümdür.
 • Tarih ve Saat: Giriş bölümünde belirtilmekle birlikte sonuç bölümünden sonra tekrar tarih ve saat yazılır. Toplantı tutanaklarının bu bölümünde saat belirtilmesi zorunlu değildir.
 • İmza: Tutanağı tutan kişilerle toplantı tutanaklarında katılımcıların, olay tutanaklarında şahitlerin ad-soyad, imzalarının bulunduğu yerdir.

Benzer İçerikler
Yazım (İmla) Kuralları
Güncel
Edebiyat

Yazım (İmla) Kuralları

İçeriğe Git>
Roman Türleri ve Özellikleri
Güncel
Edebiyat

Roman Türleri ve Özellikleri

İçeriğe Git>
Hikaye (Öykü) Türleri ve Özellikleri
Güncel
Edebiyat

Hikaye (Öykü) Türleri ve Özellikleri

İçeriğe Git>
Şiirde Ahenk Unsurları
Güncel
Edebiyat

Şiirde Ahenk Unsurları

İçeriğe Git>
Anlatım Biçimleri ve Türleri
Güncel
Edebiyat

Anlatım Biçimleri ve Türleri

İçeriğe Git>
Geleneksel ve Modern Tiyatro Özellikleri
Güncel
Edebiyat

Geleneksel ve Modern Tiyatro Özellikleri

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo