Otobiyografi Türü ve Özellikleri

Konu Özeti

Otobiyografi, bir kişinin kendi hayatını yazıya dökmesidir. Otobiyografi yazarı hayatının tümünü değil de yaşadığı önemli olayları anlatır. Otobiyografiler roman biçiminde de yazılmaktadır. Bu eserlere de otobiyografik roman adı verilir.

Bu konuda
  • Otobiyografi türünün özelliklerini
  • Otobiyografinin anı türü ile farkını
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Otobiyografi (öz yaşam öyküsü) yazarın kendi hayatını konu edindiği yazılardır. Otobiyografi türünde de biyografide olduğu gibi yaşamı konu edinilen kişinin başarıları, olumlu yönleri açık, sade bir dil ile anlatılmaktadır.

Biyografideki belge ve tanık göstermeye karşın otobiyografide anılara ve hafızaya dayanılır. Bundan dolayı otobiyografi yazarları, biyografi yazarları gibi nesnel olmayabilir. Bazı hikaye ve roman türleri zaman zaman biyografi, otobiyografi türlerinden faydalanmaktadır. Bunlara Oğuz Atay’ın “”Bir Bilim Adamının Romanı“, Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” eserlerini örnek olarak gösterebiliriz.

Otobiyografinin Genel Özellikleri

  • Bütün iyi niyetlerine rağmen otobiyografiler öznel olarak kabul edilmektedir. Çünkü kişi kendini anlatırken tarafsız olamaz.
  • Otobiyografiler ne kadar öznel olursa olsun gerçekleri göz ardı etmememiz gerekmektedir.
  • Otobiyografi yazarı çoğu zaman kendisiyle birlikte çevresinden veya ailesinden söz etmektedir.
  • Otobiyografilerde yazar, doğumundan itibaren anlatılmaya değer olan hikayelerini anlatmaktadır.
  • Otobiyografilerde birinci tekiş kişi yani “ben”li bir anlatım vardır.
  • Kişinin kendi hayatını roman biçiminde yazması ile ortaya çıkan esere “otobiyografik roman” denilmektedir
  • Amerikan edebiyatında Paul Auster’in “İç Dünyamdan Notlar” ve Isaac Asimov’un “Dolu Dolu Yaşadım“, Fransız edebiyatında Andre Gide’nin “Tohum Ölmezse” dünya edebiyatının tanınmış otobiyografileridir.
  • Türk edebiyatında Abidin Dino’nun “Kısa Hayat Öyküm”, Şevket Süreyya Aydemir’in “Suyu Arayan Adam” adlı eserleri otobiyografi türündedir.

ANI VE OTOBİYOGRAFİ FARKLARI: Anılar bir kişinin hayatının belli bir kesitini ele alırken; otobiyografiler kişinin tüm yaşamını ele almaktadır. Anıların merkezi yazarın doğrudan yaşamı değildir, çevresi ve çevresinde yaşanan olaylardır. Otobiyografiler ise sadece yazarın kendi yaşamını anlatır ve kendi öznel dünyası ile sınırlanmıştır.

ÖZ GEÇMİŞ (CV) İLE KARIŞTIRILMAMALIDIR! Öz geçmiş; kişinin iş yaşamını, eğitim durumunu, deneyimlerini resmi bir dil ile ele alınan ve genel olarak iş başvurularında kullanılan bir yazı türüdür. Yazınsal bir değeri yoktur.

Benzer İçerikler
Roman Türleri ve Özellikleri
Güncel
Edebiyat

Roman Türleri ve Özellikleri

İçeriğe Git>
Biyografi ve Otobiyografi ile Benzerlik Gösteren Türler
Güncel
Edebiyat

Biyografi ve Otobiyografi ile Benzerlik Gösteren Türler

İçeriğe Git>
Şiirde Ahenk Unsurları
Güncel
Edebiyat

Şiirde Ahenk Unsurları

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatında Hikaye (Halk Edebiyatından – Milli Edebiyata Kadar)
Güncel
Edebiyat

Türk Edebiyatında Hikaye (Halk Edebiyatından – Milli Edebiyata Kadar)

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Şiiri)
Güncel
Edebiyat

Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Şiiri)

İçeriğe Git>
Anlatım Biçimleri ve Türleri
Güncel
Edebiyat

Anlatım Biçimleri ve Türleri

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo