Konuşma ve Yazı Dili Arasındaki Farklar

📅 30 Aralık 2021|08 Ocak 2022
Konuşma ve Yazı Dili Arasındaki Farklar

Konu Özeti

Toplumların kullandığı dil; konuşma dili ve yazı dili olmak üzere ayrılmaktadır. Konuşma dili, günlük hayatta kullanılan dil iken; yazı dili ise yazılı ürünlerde kullanılan ortak dildir.

Bu konuda
 • Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklılıkları
 • Konuşma dili ve yazı dili arasındaki benzerlikleri
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Konuşma Dili

Konuşma dili, günlük hayatta diğer insanlar ile iletişime geçerken kullandığımız dildir. Konuşma dilinde dil daha doğal hali ile kullanılmaktadır. Bu yüzden sözcüklerin doğru sıralanmasına, cümlelerin açık olmasına, dil bilgisi kurallarına uyup uymadığına dikkat edilmez.

Konuşma dilinde ses tonu, vurgu vb. şeyler dikkat çeker. Konuşma dilinde bölgeler ve yöreler arasında farklılıklar oluşabilir ve bu farklılıklara “ağız”, “şive” denir.

 • Birden fazla konuşma dili vardır.
 • Kesin kuralları yoktur.
 • Bölgelere göre değişkenlik gösterir.
 • Kullanımı bölgeseldir.
 • Doğaldır.
 • Kalıcı değildir. Sözlüdür.

Yazı Dili

Bir ülkede kullanılan şive ve ağızlar içerisinden biri yaygınlaşır. Yaygınlaşan dilin yazışmalarda kullanılması, bilim ve sanat eserlerinin bu dilde yazılması sonucu ortaya çıkan dile yazı dili adı verilir. Kısaca tanımlamak gerekirse; yazı dili, yazılı ürünlerde kullanılan dildir. Yazı dili, edebi dil olarak da kullanılmaktadır.

Günümüz Türkçesinde “İstanbul ağzı” hem ortak dil hem de yazı dilidir.

 • Yapma dildir.
 • Ortak tek bir yazı dili vardır.
 • Dil bilgisi kurallarına bağlıdır.
 • Kullanımı daha geniştir.
 • Tüm ülkenin ortak dilidir.
 • Kalıcıdır. Kültür ve edebiyat dilidir.

Örnekler

 • İyakşamlar => İyi akşamlar
 • Bi dakka => Bir dakika
 • Geri gelcem => Geri geleceğim
Benzer İçerikler
Geleneksel Tiyatro ile Modern Tiyatronun Karşılaştırılması
Güncel
Edebiyat

Geleneksel Tiyatro ile Modern Tiyatronun Karşılaştırılması

İçeriğe Git>
Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı Karşılaştırması
Güncel
Edebiyat

Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Roman-Hikaye Farkları
Güncel
Edebiyat

Roman-Hikaye Farkları

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo