Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı Karşılaştırması

📅 10 Ocak 2022|13 Ocak 2022
Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı Karşılaştırması

Konu Özeti

Divan edebiyatı ve halk edebiyatı arasında nazım birimi, uyak, ölçü, konu, konuların işleniş biçimleri, nazım biçimleri ve türleri gibi ögelerde farklılıklar bulunmaktadır. Divan edebiyatı ve halk edebiyatı; şiir türünün ağırlıklı olması ve konu zenginliğinin bulunmaması yönünden benzemektedir.

Bu konuda
 • Divan edebiyatı ve halk edebiyatı arasındaki farklılıklar
 • Divan edebiyatı ve halk edebiyatı arasındaki benzerlikler
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı Arasındaki Farklar

Halk Edebiyatı

 • Halk kitleleri arasında varlığını sürdürmüş bir sözlü edebiyattır.
 • Sözlü edebiyat olması sebebiyle özel bir alfabeden bahsedilemez.
 • Dil, halkın kullandığı dildir.
 • Halk şiirleri cönk adı verilen defterlerde toplanmıştır.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Ölçüsü hece ölçüsüdür.
 • Genellikle yarım ve cinaslı uyak kullanılmıştır.
 • Kendine özgü mazmunları vardır fakat kesin kurallara bağlı değildir.
 • Türk halkının tarihini ve geleneklerini sürdüren bir edebiyattır.
 • Halkın coğrafi ve toplumsal yaşam alanlarını ele alır.
 • Hayali ögeler bulunsa da gerçeğe yakındır. Somut ve yerli motifler ağırlıklıdır.
 • Nazım biçimleri; Koşma, semai, varsağıdır.
 • Nazım türleri; Güzelleme, koçaklama ve taşlamadır.

Divan Edebiyatı

 • Medreseden yetişme aydınların oluşturduğu bir edebiyattır.
 • Arap alfabesi kullanılmaktadır.
 • Dil yabancı sözcük ve tamlamalardan oluşur. Ağır bir dildir.
 • Şairlerin şiirleri divan adı verilen kitaplarda toplanmıştır.
 • Nazım birimi; beyittir.
 • Ölçüsü aruz ölçüsüdür.
 • Genellikle tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
 • Konular mazmun denilen kalıplaşmış anlatımlarla ifade edilirdi.
 • Arap ve İran şiirinin etkileri görülmektedir.
 • Belirli kültür merkezlerinde oluşan, yüksek zümre denilen azınlık edebiyatıdır.
 • Günlük yaşamdan kopuk, soyut ve hayali unsurları yansıtmaktadır.
 • Nazım biçimleri; Gazel, Kaside, mesnevi…
 • Nazım türleri; Methiye, Naat, Tevhit…

Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı Arasındaki Benzerlikler

 • Divan edebiyatı da halk edebiyatı da şiir ağırlıklıdır.
 • Her iki edebiyat geleneğinde de konu zenginliği bulunmamaktadır.
Bu yazıda bulunan terimler ayrıca anlatılmamıştır. Bu yazıdaki bir terimin ayrıca anlatılmasını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.
Benzer İçerikler
Divan Şiiri ile Tanzimat Şiiri Karşılaştırması
Edebiyat

Divan Şiiri ile Tanzimat Şiiri Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Konuşma ve Yazı Dili Arasındaki Farklar
Edebiyat

Konuşma ve Yazı Dili Arasındaki Farklar

İçeriğe Git>
Halk Hikayesi ile Mesnevi Karşılaştırılması
Edebiyat

Halk Hikayesi ile Mesnevi Karşılaştırılması

İçeriğe Git>
Efsane ve Halk Hikayesi Karşılaştırması
Edebiyat

Efsane ve Halk Hikayesi Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Halk Hikayesi ile Destan Karşılaştırılması
Edebiyat

Halk Hikayesi ile Destan Karşılaştırılması

İçeriğe Git>
Halk Hikayesi ile Masal ve Roman Karşılaştırılması
Edebiyat

Halk Hikayesi ile Masal ve Roman Karşılaştırılması

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo