Divan Şiiri ile Tanzimat Şiiri Karşılaştırması

📅 21 Ocak 2022|21 Ocak 2022
Divan Şiiri ile Tanzimat Şiiri Karşılaştırması

Konu Özeti

Divan şiiri ile Tanzimat dönemi şiiri arasında kafiye anlayışları, dil özellikleri gibi yönlerden farklılıklar bulunmaktadır. Tanzimat Döneminde her ne kadar divan şiiri nazım biçimleri kullanılmış olsa da bu nazım biçimlerinin içerikleri hayli değişmiştir. Fakat kullanılan nazım şekilleri ve ölçü aynıdır.

Bu konuda
 • Divan şiiri ile Tanzimat şiiri arasındaki farkları ve benzerlikleri
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Divan Şiiri ile Tanzimat Şiiri Arasındaki Farklılıklar

Divan Şiiri

 • Tema; aşk, tabiat, ahlak, övgü ve tasavvuftur.
 • Beyit kullanılır.
 • Ölçüsü aruzdur.
 • Göz için kafiye anlayışı vardır.
 • Nazım biçimlerinin belli bölümleri vardır.
 • Şiir de başlık bulunmaz, nazım biçimine göre adlandırılırlar.
 • Dil ağırdır.

Tanzimat Dönemi Şiiri

 • Tema; hürriyet, eşitlik, kanun, yönetim, adalet ve dönemden şikayettir.
 • Beyit kullanılmıştır fakat beyit sayıları değiştirilmiştir.
 • Aruz ölçüsünün yanında hece ölçüsü de kullanılmıştır.
 • Divan nazım biçimleri kullanılmasına rağmen nazım biçimlerinin bazı bölümleri kullanılmamıştır. Mahlas her eserde görülmemektedir.
 • Şiirlere nazım biçiminin önüne konu adını ekleyerek başlık yazmışlardır.
 • Kulak için kafiye anlayışı ön plandadır.
 • Halkın anlayacağı dilde yazılmaya çalışılmıştır.

Divan Şiiri ve Tanzimat Şiiri Arasındaki Benzerlikler

 • Benzer nazım şekilleri kullanılmıştır. Kaside, gazel, terkibi bent, müseddes gibi.
 • Aruz ölçüsü ile şiirler yazılmıştır.
 • Kafiye şekilleri benzemektedir.
 • Arapça-Farsça sözcükler ve tamlamalar kullanılmıştır.
Benzer İçerikler
Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı Karşılaştırması
Güncel
Edebiyat

Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Halk Hikayesi ile Mesnevi Karşılaştırılması
Güncel
Edebiyat

Halk Hikayesi ile Mesnevi Karşılaştırılması

İçeriğe Git>
Manzume ve Şiir Karşılaştırması
Güncel
Edebiyat

Manzume ve Şiir Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Geleneksel Tiyatro ile Modern Tiyatronun Karşılaştırılması
Güncel
Edebiyat

Geleneksel Tiyatro ile Modern Tiyatronun Karşılaştırılması

İçeriğe Git>
Mülakat ve Röportaj Türleri Karşılaştırması
Güncel
Edebiyat

Mülakat ve Röportaj Türleri Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Efsane ve Halk Hikayesi Karşılaştırması
Güncel
Edebiyat

Efsane ve Halk Hikayesi Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo