Münazara ve Özellikleri

📅 09 Aralık 2020|17 Ocak 2022
Münazara ve Özellikleri

Konu Özeti

Münazaralar belirli bir konu hakkında 2 karşıt görüşlü grubun belirli süreler dahilinde tartışmasıdır. Münazara insanların araştırma yapmasına, fikirlerini açıklayabilmesine yardımcı olan önemli bir tartışma türüdür. Münazaralar belirli kurallar dahilinde yapılır.

Bu konuda
 • Münazara türünün özelliklerini, kurallarını ve münazara konusu olabilecek fikirleri
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Görüş-karşı görüş yani tez- antitez şeklinde oluşturulmuş olan bir konunun daha önceden belirlenen jüriler karşısında iki grup tarafından tartışılmasına “münazara” denilmektedir. Bu tartışmalar genellikle lise veya ortaokulda bir söz müsabakası olarak gerçekleştirilmektedir. Münazaradaki asıl amaç; yanlış da olsa bir fikri veya düşünceyi savunabilme becerisi göstermektir.

Bu münazara yarışmaları ile birlikte öğrencilere araştırma yapmayı, fikir üretmeyi, antitez geliştirmeyi ve en önemlisi de kendini ifade edebilme becerisi kazandırmayı amaçlamışlardır. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda münazara çok etkin ve faydalıdır.

Münazara Özellikleri

 • Münazara hedefin kazanmak olduğu bir yarışma türüdür. Diğer tartışma türlerinden ayıran özelliğidir.
 • Münazaranın kazanan tarafını tartışmayı izleyen jüri ekibi belirlemektedir.
 • Münazara yarışmasının formatı tez-antitez şeklindedir.
 • Bu yarışmanın temel amacı yanlış da olsa bir tezi savunabilmektir.
 • Bu yarışmanın bir diğer amacı ise etkili bir üslup ile konuşabilmek, savunduğun konuyu kanıtlayabilmek ve karşı tarafın fikirlerini çürütebilmektir.
 • Bu yarışmada tez ve antitez şeklinde 2 grup bulunmaktadır.
 • Her grupta 1 ile 4 kişi arasında yarışmacı bulundurulabilir.
 • Her grubun tartışmayı yönetecek bir başkanı bulunmaktadır.
 • Her konuşmacı konuşması bitirildikten sonra jüri tarafından puanlandırılır en son tüm konuşmacılar konuşmalarını tamamladıktan sonra puanlar hesaplanır ve kazanan taraf ilan edilir.
 • Bu tür yarışmalar belirli bir hazırlık evresi gerektirmektedir.
 • Her konuşmacının eşit sürede konuşma hakkı bulunmaktadır. Genellikle bu konuşma süreleri 5-10 dakika arasında değişiklik göstermektedir.
 • Konuşmalar kısa ve net olmalıdır.
 • Münazara, tartışmaya katılan öğrencilere çok çeşitli faydalar sağlamaktadır.
 • Münazarada konuşmacının konularını bir kağıda yazıp oradan okumaları çok yanlıştır.

Münazara Kuralları

 1. Münazaraları yöneten bir başkan bulunmaktadır.
 2. Tez ve antitez şeklinde 2 grup ve bu grubun 3 konuşmacısı bulunmaktadır.
 3. Bütün konuşmacılar eşit sürede konuşma hakkı tanınmaktadır..
 4. Tartışmaları değerlendiren ve yarışmanın sonunda kazananı belirleyen jüriler bulunmaktadır.
 5. Münazaranın konusu önceden belirlenir ve öğrencilere hazırlık süresi verilir.
 6. Konuşmacılar savundukları konunun dışına çıkmamalıdır.
 7. Yarışmadaki konuşmacılar birbirlerinin görüşüne saygı duyup hoşgörü ile yaklaşmalıdır.

Örnek Münazara Konuları

 • Çok gezen mi çok bilir, çok okuyan mı?
 • Savaşta bilgi mi üstündür, kılıç mı ?
 • Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?
 • Turizmin gelişmesinde para mı önemli, eğitim mi?
 • Para; her kapıyı açar mı, açmaz mı?
 • Ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi önde tutulmalıdır?
 • Ülkenin hızlı kalkınmasını sağlayan kamu sektörü müdür, özel sektör mü?
Benzer İçerikler
Sempozyum ve Özellikleri, Sempozyum Nedir?
Güncel
Edebiyat

Sempozyum ve Özellikleri, Sempozyum Nedir?

İçeriğe Git>
Açık Oturum Özellikleri | Açık Oturum Nedir?
Güncel
Edebiyat

Açık Oturum Özellikleri | Açık Oturum Nedir?

İçeriğe Git>
Panel ve Özellikleri, Panel Nedir?
Güncel
Edebiyat

Panel ve Özellikleri, Panel Nedir?

İçeriğe Git>
Şiirde Ahenk Unsurları
Güncel
Edebiyat

Şiirde Ahenk Unsurları

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Şiiri)
Güncel
Edebiyat

Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Şiiri)

İçeriğe Git>
Anlatım Biçimleri ve Türleri
Güncel
Edebiyat

Anlatım Biçimleri ve Türleri

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo