Şiirler

Şiirlerin sınıflandırılması, şiirdeki nazım birimleri-biçimleri vb. şiire dair her şeyi öğreneceğiz.
Edebiyat
Şiirler
Bu ünitede
  • Şiir türlerini ve şiir dilinin özelliklerini
  • Şiirlerdeki tema, konu ve nazım biçimlerini
  • Şiirde ahenk unsurlarını ve edebi sanatları
öğreneceksiniz.

Şiirler Ders Notları

Şiir Türleri ve Şiirin Özellikleri, Şiir Nedir?

Şiir Türleri ve Şiirin Özellikleri, Şiir Nedir?

Şiir, kendine özgü bir dili olan, birçok türü bulunan, edebiyatımızdaki dönemlerde farklı nazım biçimleri kullanılarak yazılmış bir edebi

Ders Notuna git →

Şiirde Ahenk Unsurları

Şiirde Ahenk Unsurları

Şiirin anlam derinliğini ve biçimini etkileyen en önemli faktör, şiirde ahenk unsurlarıdır. Şiirdeki ahenk unsurları şiirin kulağa hoş ge

Ders Notuna git →

Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)

Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)

Söz sanatları şiirlere derin anlamlar katmak, anlamı mecazlaştırmak amacıyla kullanılan sanatlara denir. Türk edebiyatının birçok dönemin

Ders Notuna git →

Yorumlar