Metinlerin Sınıflandırılması

Metinlerin sınıflandırılmasını, diğer ünitelerin içeriğinde bulunan kapsayıcı konuları öğreneceğiz.
Edebiyat
Metinlerin Sınıflandırılması
Bu ünitede
  • Anlatım özelliklerini
  • Düşünceyi geliştirme yolları
  • Anlatım biçimleri ve türleri
  • Edebi akımların türlerini ve özelliklerini
öğreneceksiniz.

Metinlerin Sınıflandırılması Ders Notları

Metinlerin Sınıflandırılması

Metinlerin Sınıflandırılması

Metinler anlatım türlerine, kullanılan dilin işlevine, yazılış amaçlarına, gerçeklikle ilişkilerine göre öğretici metinler ve sanatsal (k

Ders Notuna git →

Anlatım Özellikleri

Anlatım Özellikleri

Anlatım türleri bir metnin daha iyi anlaşılması, daha akıcı olması için başvurduğumuz yollardır. Metinlerde birden çok anlatım türü kulla

Ders Notuna git →

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Düşünceyi geliştirme yolları, isminden de anlaşılacağı gibi metinler daha güçlü hale getirmek ve okuyucu etkilemek için başvurulan yollar

Ders Notuna git →

Anlatım Biçimleri ve Türleri

Anlatım Biçimleri ve Türleri

Anlatım türleri metinlerdeki konuya, yazarın konuyu ele alış biçimine göre şekillenen türlerdir. Birçok anlatım türü vardır. Bu anlatım t

Ders Notuna git →

Edebi Akımlar, Türler ve Özellikleri

Edebi Akımlar, Türler ve Özellikleri

Edebi akımlar, belirli sebeplerden dolayı ortaya çıkan belirli insanlar tarafından benimsenen ve belirleyici özellikleri olan oluşumlardı

Ders Notuna git →

Anlatıcı Bakış Açıları

Anlatıcı Bakış Açıları

Bir metindeki anlatıcı tüm metnin özelliklerini şekillendirir. Anlatıcı 4 tür olabilir. Bu 4 anlatıcının metne kattığı anlam ve okuyucuya

Ders Notuna git →

Yorumlar