Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Göstermeye bağlı edebi metinlerin özelliklerini, yazarlarını ve eserlerini öğreneceğiz.
Edebiyat
Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
Bu ünitede
  • Tiyatro türünün özelliklerini ve tiyatroyu oluşturan unsurları
  • Temel tiyatro terimlerini
  • Tiyatro türünün dünya ve Türk Edebiyatındaki eserlerini ve yazarlarını
öğreneceksiniz.

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler Ders Notları