Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

📅 22 Şubat 2021|20 Eylül 2022
Anlatmaya bağlı metinlerin özelliklerini, yazarlarını ve eserlerini öğreneceğiz.
Güncel
Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
Bu ünitede
  • Anlatmaya bağlı edebi metinlerin özelliklerini
öğreneceksiniz.

📚 Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Ders Notları

Güncel
Masal Türü ve Özellikleri

Masal Türü ve Özellikleri

Masallar gerçekleşmesi olanaksız olan olayların doğaüstü karakterlerle işlenmesiyle oluşan bir edebi türdür. Masal türünün ilk örneklerin

Ders Notuna git →

Güncel
Destan Türleri ve Özellikleri

Destan Türleri ve Özellikleri

Mit ve mitolojilerle yakın ilişkisi bulunan destanlar, bir milleti derinden etkileyen olayları yaşamasıyla oluşur. Destanlar manzum eserl

Ders Notuna git →

Güncel
Fabl Özellikleri ve Türleri

Fabl Özellikleri ve Türleri

Fabllar, karakterleri hayvanlardan oluşan içerisinde bir nasihat içeren olaya bağlı metinlerdir. Fabllarda teşhis (kişileştirme) ve intak

Ders Notuna git →

Güncel
Hikaye (Öykü) Türleri ve Özellikleri

Hikaye (Öykü) Türleri ve Özellikleri

Hikayeler olaya bağlı edebi türlerden biridir. Hikayelerde bulunması gereken bazı unsurlar vardır. Hikayelerin zaman ve yer kavramı roman

Ders Notuna git →

Güncel
Halk Hikayesi Nedir? Halk Hikayesinin Özellikleri Nelerdir?

Halk Hikayesi Nedir? Halk Hikayesinin Özellikleri Nelerdir?

Halk hikayeleri sade bir dile sahip, anonim, nazım-nesir karışık anlatmaya bağlı edebi metin türüdür. Halk hikayeleri konularına ve kayna

Ders Notuna git →

Güncel
Manzum Hikaye Nedir? Manzum Hikayenin Özellikleri Nelerdir?

Manzum Hikaye Nedir? Manzum Hikayenin Özellikleri Nelerdir?

Manzum hikayeler şiir şeklinde yazılan hikayelerdir. Manzum hikayelerde öğüt verme amacı bulunmaktadır. Bu yönüyle didaktik metin türleri

Ders Notuna git →

Güncel
Roman Türleri ve Özellikleri

Roman Türleri ve Özellikleri

Romanlar, hikayelerden daha çok tasvir, karakter, zaman ve mekan içeren düzyazı türüdür. Romanlarda çokça betimleyici, öyküleyici anlatım

Ders Notuna git →

Copyright © 2022 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo