Hidrokarbonlar

Hidrokarbonların genel özelliklerini ve önemli tepkimelerini inceleyeceğiz.
12. SınıfKimya3. Ünite
Hidrokarbonlar
Bu ünitede
  • Alkanların, alkenlerin, alkinlerin genel özelliklerini, kimyasal tepkimelerini ve elde yöntemlerini
  • Bazı önemli tepkimeleri ve kuralları
  • Benzen ve türevlerini
öğreneceksiniz.

Hidrokarbonlar Ders Notları

Hidrokarbonlar

Hidrokarbonlar

Genel olarak yapılarında "C (karbon)" ve "H (hidrojen)" içeren organik bileşiklere Hidrokarbonlar denilmektedir. Hidrokarbonlar 'Alifatik

Ders Notuna git →

Hidrokarbonlar: Alkanlar

Hidrokarbonlar: Alkanlar

Karbon atomları arasında tekli bağ bulunduran doymuş hidrokarbonlara 'Alkan' denilmektedir. Genel formülleri CnH2n+2 dir. Alkanların en k

Ders Notuna git →

Alkanların Elde Edilme Yolları

Alkanların Elde Edilme Yolları

Alkanların en önemli kaynakları petrol ve doğal gazdır. Petrol birçok alkan ve sikloalkan olan organik bileşiklerin bir karışımı olarak k

Ders Notuna git →

Alkanların Kimyasal Tepkimeleri

Alkanların Kimyasal Tepkimeleri

Alkanlar doymuş hidrokarbonlar olduklarından katılma tepkimelerini vermezler. Çünkü yapılarında karbon atomuna bağlı 4 tane hidrojen atom

Ders Notuna git →

Hidrokarbonlar: Alkenler

Hidrokarbonlar: Alkenler

Alkenler karbon atomları arasında çift bağ içeren (C=C) hidrokarbonlardır. Olofinler olarak da adlandırılabilir. Eten (etilen), bu serini

Ders Notuna git →

Alkenlerin Elde Edilme Yolları

Alkenlerin Elde Edilme Yolları

Alkenler 4 şekilde elde edilir; alkollerden su ayrılması, alkin halojenürlerden hidrojen halojenür ayrılması, alkinlere hidrojen katılmas

Ders Notuna git →

No Image

Alkenlerin Kimyasal Tepkimeleri

Alkenlerde çift bağ bulunmaktadır ve birisi pi bağı diğeri sigma bağıdır. Pi bağı, sigma bağına oranla daha düşük enerjiye sahiptir. Bu n

Ders Notuna git →

Hidrokarbonlar: Alkinler

Hidrokarbonlar: Alkinler

Alkinler karbon-karbon üçlü bağını içermektedir; bu üçlü bağda 2 tane pi bağı bulunur. Bu sınıf hidrokarbonların ilk üyesi 2 karbonlu ase

Ders Notuna git →

Alkinlerin Elde Edilme Yolları

Alkinlerin Elde Edilme Yolları

Alkinler; alkanlardan ya da alkenlerden hidrojen çekilerek, di-halojenürlerin kuvvetli bazlarla ayrışma tepkimelerinden, alkinlerin metal

Ders Notuna git →

Alkinlerin Kimyasal Tepkimeleri

Alkinlerin Kimyasal Tepkimeleri

Alkinler yapısında üçlü bağ bulundurmaktadır. Kimyasal tepkimeye girerken bu bağlar açılır. Alkinler, alkenlere benzer şekilde tepkime ve

Ders Notuna git →

Aromatik Bileşikler – Benzen ve Benzen Türevleri

Aromatik Bileşikler – Benzen ve Benzen Türevleri

Aromatik bileşikler düşük C/H oranına sahip ve hoş kokulu bileşiklerdir. Aromatik bileşikler halkalı yapıdadır ve bağlar tek-çift olmak ü

Ders Notuna git →

Organik Kimya Hidrokarbonlar Detaylı Özet

Organik Kimya Hidrokarbonlar Detaylı Özet

Bu yazıyı okuyarak organik kimya (karbon kimyasına giriş, organik bileşikler) ünitesini hızlı tekrar edebilirsiniz. İstediğiniz konunun d

Ders Notuna git →

Yorumlar