1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Biyoloji Ders Notları
 4. Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Karşılaştırması

Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Karşılaştırması

Oksijenli ve oksijensiz
Oksijenli Solunum
 • Oksijenli solunum, aerobik solunum olarak da bilinir. Organik besinlerin oksijen yoluyla yakılarak ATP elde etme işidir.
 • Ökaryotlar canlılarda mitokondri orgenelinde, prokaryotlarda mezozom adını verdiğimiz yapılarda gerçekleşir. Tepkimelerin glikoliz adımı her iki canlı çeşidinde de sitoplazmada başlar.
 • Glikoliz tepkimeleriyle başlar, krebs döngüsü ile devam eder ve ETS (elektron taşıma sistemi) ile biter.
 • ATP üretimi oksijensiz solunuma göre çok daha fazladır çünkü besinleri en küçük moleküllere kadar parçalarlar.
 • Bir glikozun kullanıldığı oksijenli solunum tepkimesinde net 38 ATP üretilir.
 • Yüksek yapılı canlıların ATP üretme şeklidir.
 • Tepkimeler enzimler aracılığıyla gerçekleşir.
Oksijensiz Solunum
 • Monomerlerin, hücre sitoplazmasında oksijen kullanılmadan parçalanmasına oksijensiz solunum denir.
 • Glikoliz tepkimeleri ile başlar, son ürünlerin oluşumu evresiyle biter.
 • Son ürünlerin oluşumu evresindeki gerçekleşen tepkimeler canlıdan canlıya değişir.
 • Bir glikozun kullanıldığı oksijensiz solunum tepkimesinde net 2 ATP üretilir.
 • Hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir.
 • Basit yapılı canlıların enerji üretme şeklidir.
 • Tepkimeler enzimler aracılığıyla gerçekleşir.

Canlılarda Enerji Dönüşümü Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Giriş (Fosforilasyon Çeşitleri)
 2. Fotosentez
 3. Kemosentez
 4. Oksijenli solunum
 5. Oksijensiz solunum