Mitoz ile Mayoz Bölünmenin Karşılaştırması

📅 07 Ocak 2016|11 Eylül 2022
Mitoz ile Mayoz Bölünmenin Karşılaştırması

Konu Özeti

Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlıların eşey ana (üreme) hücrelerinde görülür. Mayoz bölünme sonucu genetik olarak birbirinden farklı 4 tane n kromozomlu hücre oluşur. Mitoz bölünme ise bölünebilen bütün hücrelerde görülür ve 2 tane n kromozomlu hücre oluşturur.

Bu konuda
 • Mitoz ve Mayoz bölünmeye ait evreleri ve sonucunda oluşan hücrelerin özelliklerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Mitoz Bölünme ile Mayoz Bölünmenin Ortak Noktaları

 • Her iki bölünme şekli için interfaz aşaması gerçekleşerek DNA replikasyonu gözlemlenir.
 • Kontrol noktaları iki bölünme şekli için de geçerlidir.
 • Karyokinez ve sitokinez gerçekleşir.
 • İğ iplikleri kromozomların kinetokor bölgelerine bağlanır.
 • Kardeş kromatitler hem mayoz bölünmede hem de mitoz bölünmede ayrılır.
 • Her iki bölünmeden sonra da hücre sayısı artar.

Mitoz Bölünmenin Farklı Özellikleri

 • Eşeysiz üremenin temelini oluşturur.
 • Mitoz bölünme; ökaryot tek hücrelilerde, çok hücreli canlıların bir çok vücut hücresinde ve üreme ana hücrelerinde görülür.
 • Kromozom sayısı bölünme sonucu sabit kalır. Yani bölünen hücrenin kromozom sayısına göre kromozom sayısı değişir. Örneğin 3n kromozoma sahip bir hücre mitoz bölünme gerçekleştiriyorsa; bölünme sonucu yine 3n kromozoma sahip olur.
 • Bölünme sonucu 2 hücre oluşur ve bu hücreler mutasyon geçirmedikleri takdirde kalıtsal olarak birbirinin aynısıdır.
 • Çok hücrelilerde oluşan hücreler genellikle büyüme, gelişme ve doku onarımını sağlar.
 • Hayat boyu devam edebilir.
 • Kardeş kromatit kavramı kullanılır.
 • Oluşan hücreler tekrar mitoz bölünme geçirebilir.
 • Genellikle tetrat, sinapsis ve krossing over oluşumu görülmez.
 • Mitoz bölünme sırasında mitotik evre (karyokinez ve sitokinez) bir defa gözlemlenir.
Mitoz bölünmenin evreleri

Mayoz Bölünmenin Farklı Özellikleri

 • Eşeyli üremenin temelini oluşturur
 • Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlıların eşey ana (üreme) hücrelerinde görülür.
 • Bölünme sonucunda 4 hücre oluşur.
 • Bölünme sonrası kromozom sayısı yarıya yani 2n bir hücre için 1n’e iner.
 • Kalıtsal çeşitlilik oluşturur.
 • Krossing-over ile gen takası gerçekleşir.
 • Tetrat ve sinapsis gibi kavramlar kullanılır.
 • Hayat boyu devam etmez. Örneğin kadın insanlarda belirli bir yaş aralığında gerçekleşir.
 • Homolog kromozomlar ve kardeş kromatit kavramı kullanılır
 • Mayoz bölünme sonucunda oluşan hücreler tekrar mayoz bölünme geçiremez.
 • Mayoz bölünme sonucunda oluşan hücreler üremeyi sağlar.
 • Mayoz bölünme sırasında mitotik evre (karyokinez ve sitokinez) mayoz I ve mayoz II olmak üzere iki defa gözlemlenir.
Mayoz bölünmenin evreleri
Benzer İçerikler
Prokaryot ile Ökaryot Hücre Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Prokaryot ile Ökaryot Hücre Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar
Güncel
Biyoloji

Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar

İçeriğe Git>
Aktif ve Pasif Taşıma Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Aktif ve Pasif Taşıma Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Virüs ile Bakteri Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Virüs ile Bakteri Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Ksilem ile Floem Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Ksilem ile Floem Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Kollenkima – Sklerenkima Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Kollenkima – Sklerenkima Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo