Virüs ile Bakteri Karşılaştırması

📅 05 Mayıs 2017|19 Aralık 2021
Virüs ile Bakteri Karşılaştırması

Konu Özeti

Bakteriler kendi gelişimini ve üremesini gerçekleştirebilir fakat virüsler bir hedef hücre sayesinde canlılığını sürdürürebilir.

Bu konuda
 • Virüs ve Bakterilerin gelişmişlik düzeyleri hakkında genel bilgileri
 • Büyüklüklerini ve görebileceğimiz mikroskopları
 • Sebep olabilecekleri hastalıkları
öğreneceksiniz.

Virüs

 • Virüsler; çok küçük boyutlardaki, canlı veya cansız oldukları tartışılan birer varlıktır.
 • Sadece proteinden oluşan bir kılıf veya RNA ya da DNA gibi genetik bilgi taşıyan bir çekirdekten oluşurlar.
 • Herhangi bir metabolizmaları ve hücre formu yoktur. Hedef hücreye girdiği zaman aktiflik gösterir.
 • Hedef hücreyi, yeni virüsler üretmesi için programlar. Hedef hücre olmadan çoğalamazlar.
 • Virüsler normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçüktür. Görülmesi için elektron mikroskobu kullanılır.
 • Antibiyotikler virüslere etki etmez.
 • Virüsler aşırı uç şartlara karşı dayanıksızdır.
 • Virüslerden korunmamızı sağlayan aşılar mevcuttur. Ancak aşılar spesifik virüsleri durdurmakta etkilidir.
 • AIDS, grip, kuduz gibi hastalıklar virüslerin sebep olduğu hastalıklar arasındadır.

Bakteri

 • Tek hücreli ve prokaryot bir canlıdır.
 • Kendi kendisine çoğalabilir.
 • Bakterilerin çoğu yararlıdır. Vücudumuzda sayısız bakteri bize yardım etmektedir.
 • Canlıdır. Metabolizması vardır.
 • Normal bir mikroskopla gözükebilir.
 • Bakterilerin oluşturduğu hastalıkların tedavisinde antibiyotik kullanılarak tedavi edilebilir.
 • Bakteriler değişen koşullara çok hızlı uyum sağladığı için antibiyotiklere karşı hızlıca bağışıklık kazanabilirler.
 • Bazı bakteriler çok uç şartlara (aşırı sıcak, soğuk veya kuru ortamalar) dayanabilir.
 • Solunum yolu enfeksiyonu, verem, kolera, frengi bakterilerin sebep olduğu hastalıklar arasındadır.
Benzer İçerikler
Prokaryot ile Ökaryot Hücre Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Prokaryot ile Ökaryot Hücre Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Mitoz ile Mayoz Bölünmenin Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Mitoz ile Mayoz Bölünmenin Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Aşı – Serum Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Aşı – Serum Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar
Güncel
Biyoloji

Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar

İçeriğe Git>
Ksilem ile Floem Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Ksilem ile Floem Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Fotosentez ile Kemosentez Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Fotosentez ile Kemosentez Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo