Bakterilerde Üreme ve Sınıflandırma

📅 01 Ekim 2017|27 Şubat 2022
Bakterilerde Üreme ve Sınıflandırma

Konu Özeti

Bakteriler, ilk defa Antony Van Leeuwenhoek tarafından basit ışık mikroskobunda su damlacığı içinde gözlenmiştir. Ekstrem koşullarda (-80 veya +90 gibi uç sıcaklıklarda) yaşayabilen bakteri türleri mevcuttur. Bakterilerin üremesi ve sınıflandırılması şu şekilde incelenmektedir.

Bu konuda
  • Bakteri çeşitlerini ve bakterilerin sınıflandırılmasını
  • Bakterilerde üreme çeşitlerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Bakterilerin Üremesi

Bakterilerde eşeyli ve eşeysiz olarak 2 üreme yöntemi vardır.

Eşeysiz Üreme

Eşeysiz üremeyi bakteriler 2’ye bölünerek gerçekleştirirler. En iyi şartlarda bulunan bakteriler büyük bir hızla büyür ve ürerler; yapılan bazı araştırmalara göre bakteri topluluklarının sayısı her 9,8 dakikada ikiye katlanabilir.

Bakterilerde eşeysiz üreme genellikle ikiye bölünerek gerçekleşir. Bazı bakteriler de ise tomurcuklanarak üreme gerçekleşebilir. Her iki türlü de oluşan hücreler ana hücreye bire bir benzerdir.

Bakterilerde bölünme

Konjugasyon

Kalıtsal yapısı farklı aynı türden iki hücrenin, aralarında oluşturdukları sitoplazmik bir köprü sayesinde gen alış verişi yapmaları olayına konjugasyon denir.

Bakterilerde konjugasyonla üreme

!UYARI: Bakteri konjugasyonunda gen aktarımı tek yönlüdür. Genetik çeşitlilik artar, birey sayısında artış görülmez. Dolayısı ile konjugasyon bir üreme şekli değildir. Canlılarda kalıtsal çeşitlilik sağlayan olaylardan bir tanesidir.

Bakterilerin Sınıflandırılması

Bakterilerin şekillerine, beslenmelerine, boyanmalarına ve solunumlarına göre sınıflandırılması

Bakteriler yukarıda bulunan şemadaki gibi; şekillerine, beslenmelerine, boyanma durumlarına ve solunumlarına göre sınıflandırılır. Şekillerine göre sınıflandırma adından da anlaşıldığı gibi bakteri hücresinin şekline göre yapılmaktadır.

Beslenmelerine Göre Bakteriler

Bakteriler beslenmelerine göre ikiye ayrlılır. İhtiyaç duydukları organik besinleri, inorganik bileşiklerden sentezleyebilen bakteriler ototrof bakteri sınıfına girerler. Bunlar fotosentetik bakteriler veya kemosentetik bakterilerdir.

İhtiyaç duyulan organik besinleri üzerinde yaşadığı canlıdan veya dış ortamdan kendisi alan bakteriler ise heterotrof bakteri sınıfına girer. Bakterilerin büyük bir kısmı bu sınıfa dahildir. Saprotif (çürükçül) beslenen bakteriler ve parazit beslenen bakteriler bu bakteri sınıfına örnektir.

Boyanmalarına Göre Bakteriler

Danimarkalı bakteriyolog Gram tarafından geliştirilen boyalarla boyanan bakterilere Gram (+), boyanmayanlara ise Gram (-) bakteriler denir.

Solunumlarına Göre Bakteriler

Solunumlarına göre bakteriler 3’e ayrılır. Bunlar anaerob (havasız solunum yapan) bakteriler, aerob bakteriler (solunum için havaya ihtiyaç duyan) ve geçici anaerob olan bakterilerdir.

Anaerob Bakteriler

Bu tip bakteriler organik besinleri parçalayarak enerjilerini elde ederken genellikle oksijen kullanmazlar (oksijensiz solunum yaparlar). Bu bakteriler havasız yerlerde yaşayarak çoğalırlar (konservelerde olduğu gibi). Bu bakteriler oksijenin olduğu yerde hiç gelişemezler ve bir süre sonra ölürler. Anaerob bakterilere örnek olarak tetanoz bakterisi verilebilir.

Aerob Bakteriler 

Bazı bakteri grupları sadece oksijenli ortamda yaşayabilir. Bunlarda mitokondri olmadığı için solunum hücre zarının iç kısmındaki kıvrımlarda (bu yapıya mezozom denmektedir) gerçekleştirilir. Bu bakteriler oksijenin bulunmadığı ortamlarda gelişemez ve yaşayamazlar.

Aerobik ve anaerobik bakteriler

Geçici Aerob veya Geçici Anaerob Olanlar 

Asıl solunumları oksijensiz olduğu halde kısa süre için aerob olanlara “Geçici Aerob” denir. Normal solunum şekli aerob olanlar ise havasız kalınca fermantasyona başvururlar. Bunlara “Geçici Anaerob” denir. Geçici olanlar zorunlu şartlarda diğer koşullarda bir süre idare edebilirler ancak ortam şartları istedikleri gibi olduğunda asıl solunum yöntemlerine geçerler.

Benzer İçerikler
Konjugasyon
Güncel
Biyoloji

Konjugasyon

İçeriğe Git>
Bir Partenogenez Örneği: Arılarda Üreme
Güncel
Biyoloji

Bir Partenogenez Örneği: Arılarda Üreme

İçeriğe Git>
Hayvanlarda Üreme Hücrelerinin Oluşumu
Güncel
Biyoloji

Hayvanlarda Üreme Hücrelerinin Oluşumu

İçeriğe Git>
Kromozomlarda Meydana Gelebilecek Değişiklikler
Güncel
Biyoloji

Kromozomlarda Meydana Gelebilecek Değişiklikler

İçeriğe Git>
Tek Hücreliden Çok Hücreliye Geçiş
Güncel
Biyoloji

Tek Hücreliden Çok Hücreliye Geçiş

İçeriğe Git>
Bilimsel Yöntem: Hipotez, Teori ve Kanun
Güncel
Biyoloji

Bilimsel Yöntem: Hipotez, Teori ve Kanun

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo