Heterotrof (Tüketici) Canlılar Nedir?

📅 23 Haziran 2024|14 Haziran 2024
Güncel
Heterotrof (Tüketici) Canlılar Nedir?

Konu Özeti

Heterotrof canlılar, kendi organik besinlerini üretemeyen ve enerji ile besin ihtiyaçlarını karşılamak için diğer canlılar tarafından üretilen organik maddeleri tüketen organizmalardır. Bu canlılar, doğadaki enerji akışı ve besin zincirlerinde temel tüketici rolünü oynarlar.

Bu konuda
 • Heterotrof canlıların tanımı ve özellikleri
 • Heterotrof canlıların sınıflandırmasını
 • Heterotrof canlılara örnekleri
 • Ototrof ve heterotrof canlıların ortak özelliklerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Heterotrof canlılar, kendi organik besinlerini üretemeyen ve enerji ile besin ihtiyaçlarını karşılamak için diğer canlılar tarafından üretilen organik maddeleri tüketen organizmalardır. Bu canlılar, doğadaki enerji akışı ve besin zincirlerinde temel tüketici rolünü oynarlar. Kendi gıdalarını fotosentez veya kemosentez yoluyla üretemezler, bu nedenle yaşamlarını sürdürebilmek için diğer canlıları yemek zorundadırlar.

Heterotrof Canlıların Özellikleri

 1. Beslenme Biçimi: Heterotroflar, enerji ve besin maddelerini elde etmek için ototrofları (bitkiler ve bazı mikroorganizmalar gibi kendi besinini üretebilen canlılar) veya diğer heterotrofları tüketirler.
 2. Enerji Kaynakları: Bu canlılar enerjilerini, yedikleri organik maddelerin sindirimi yoluyla elde ederler. Bu süreçte karbonhidratlar, yağlar ve proteinler enerjiye dönüştürülür.
 3. Çeşitlilik: Heterotroflar, hayvanlar, mantarlar, birçok bakteri ve bazı protistler dahil olmak üzere geniş bir canlı yelpazesini kapsar.
 4. Ekolojik Rol: Heterotrof canlılar, ekosistemlerdeki enerji ve madde döngüsünde kilit role sahiptirler. Ayrıca, besin zincirlerinin ve ağlarının önemli parçalarıdırlar.

Heterotrof Canlıların Sınıflandırılması

Heterotrof canlılar genellikle beslenme alışkanlıklarına göre çeşitli gruplara ayrılır:

 1. Herbivorlar (Otçullar): Yalnızca bitkilerle beslenen canlılardır. Örnekler arasında inekler, atlar ve bazı böcek türleri bulunur.
 2. Karnivorlar (Etçiller): Diğer hayvanları yiyerek beslenen canlılardır. Örnekler arasında aslanlar, köpekbalıkları ve kartallar yer alır.
 3. Omnivorlar (Hepçiller): Hem bitkisel hem de hayvansal besinleri tüketen canlılardır. İnsanlar, ayılar ve domuzlar bu kategoriye girer.
 4. Detritivorlar (Ayrıştırıcılar): Ölü organik maddeyi tüketen ve ayrıştıran canlılardır. Bazı böcekler ve mantarlar bu gruba dahildir.
 5. Dekompozitörler (Parçalayıcılar): Ölü bitki ve hayvanların organik maddesini parçalayarak, besin maddelerini tekrar ekosisteme kazandıran mikroorganizmalardır. Bakteriler ve mantarlar bu kategoriye örnektir.

Heterotrof Canlılara Örnekler

 1. İnsanlar (Homo sapiens)
 2. Köpekler (Canis lupus familiaris)
 3. Kediler (Felis catus)
 4. Aslanlar (Panthera leo)
 5. Kaplanlar (Panthera tigris)
 6. Ayılar (Ursidae)
 7. Kartallar (Aquila)
 8. Yılanlar (Serpentes)
 9. Örümcekler (Araneae)
 10. Karıncalar (Formicidae)
 11. Mantarlar (Fungi)
 12. Solucanlar (Annelida)
 13. Sinekler (Diptera)
 14. Köpekbalıkları (Selachimorpha)
 15. Penguenler (Spheniscidae)

Ototrof ve Heterotrof Canlıların Ortak Özellikleri

Ototrof ve heterotrof canlılar biyolojik açıdan farklı beslenme stratejilerine sahip olsalar da, paylaştıkları bazı temel ortak özellikler vardır. İşte bu ortak özellikler:

 1. Hücresel Yapı: Hem ototrof hem de heterotrof canlılar, hücrelerden oluşur. Bu hücreler, canlıların temel yapısal ve işlevsel birimleridir ve yaşam için gerekli tüm biyokimyasal işlemleri gerçekleştirir.
 2. DNA Kullanımı: Her iki tür canlı da genetik bilgiyi depolamak ve aktarmak için DNA kullanır. Bu DNA, hücre bölünmesi ve çoğalma sırasında kopyalanır ve sonraki nesillere aktarılır.
 3. Metabolizma: Ototrof ve heterotrof canlılar, enerji üretmek, büyümek, gelişmek ve çevresel değişikliklere tepki vermek için metabolik süreçleri kullanır. Bu süreçler, enerji dönüşümü, madde taşınımı ve hücresel düzeyde çeşitli kimyasal reaksiyonları içerir.
 4. Enerji Kullanımı: Her iki tür canlı da yaşamını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Ototroflar, güneş ışığından veya kimyasal maddelerden enerji elde ederken, heterotroflar enerjiyi besinler yoluyla elde eder.
 5. Solunum: Hem ototrof hem de heterotrof canlılar, enerji üretmek için solunum sürecini kullanır. Bu süreç, oksijenin kullanılması ve karbondioksitin üretilmesiyle karakterize edilir.
 6. Büyüme ve Gelişme: Her iki tür canlı da yaşamları boyunca büyüme ve gelişme gösterir. Bu süreç, hücre bölünmesi, farklılaşması ve organizmanın olgunlaşmasını içerir.
 7. Uyarılara Tepki: Ototrof ve heterotrof canlılar, çevresel değişikliklere tepki verebilirler. Bu, ışığa, sıcaklığa, kimyasallara ve diğer dış etkenlere yanıt olarak gerçekleşebilir.
 8. Üreme: Her iki grup canlı da, türlerinin devamlılığını sağlamak için üreme yeteneğine sahiptir. Bu, cinsel veya eşeysiz üreme yoluyla olabilir.

Bu ortak özellikler, ototrof ve heterotrof canlıların yaşamın temel prensiplerini paylaştığını göstermektedir, ancak beslenme biçimleri bu temel prensipler üzerinde farklı stratejiler geliştirmelerine yol açmıştır.

Hem Ototrof Hem Heterotrof Canlılar Var Mıdır?

Evet, hem ototrof hem de heterotrof özellikler gösterebilen canlılar mevcuttur. Bu tür canlılara mikstotrof veya fakültatif ototrof denir. Mikstotrof canlılar, çevresel koşullara ve mevcut kaynaklara bağlı olarak ototrofik (kendi besinlerini üretebilir) veya heterotrofik (dışarıdan organik besin alırlar) beslenme stratejileri arasında geçiş yapabilirler. İşte bazı örnekler:

 1. Euglena: Euglena gibi bazı tek hücreli algler, güneş ışığı mevcut olduğunda fotosentez yoluyla besin üretebilirler (ototrofik beslenme). Ancak, güneş ışığı mevcut değilse, organik materyali dışarıdan alarak (heterotrofik beslenme) yaşamlarını sürdürebilirler.
 2. Venüs Sinek Kapanı: Bu etobur bitki, fotosentez yoluyla kendi besinini üretebilirken (ototrofik), aynı zamanda böcek yakalayarak (heterotrofik) ek besin maddeleri elde edebilir. Bu, özellikle azot açısından fakir topraklarda büyüdüklerinde önemlidir.
 3. Carnivorous Algler: Bazı alg türleri, fotosentez yoluyla enerji üretmenin yanı sıra, küçük su canlılarını yakalayıp sindirebilirler.
 4. Mixotrophic Bacteria: Bazı bakteri türleri, çevre koşullarına bağlı olarak hem organik madde tüketebilir (heterotrofik) hem de inorganik maddeyi kullanarak besin üretebilir (ototrofik).

Sonuç

Heterotrof canlılar, ekosistemlerin işleyişinde vazgeçilmez bir rol oynarlar. Organik maddeleri tüketerek enerjiye dönüştürürler ve bu süreçte ekosistemdeki besin ve enerji akışını sağlarlar. Aynı zamanda, organik maddelerin ayrıştırılması ve besin döngülerinin devamı için de kritik öneme sahiptirler. Heterotrofların çeşitli türleri, doğal dünyanın karmaşıklığını ve birbirine bağlılığını göstermektedir.

Benzer İçerikler
Ototrof (Üretici) Canlılar Nedir?
Biyoloji

Ototrof (Üretici) Canlılar Nedir?

İçeriğe Git>
Klorofil Nedir?
Biyoloji

Klorofil Nedir?

İçeriğe Git>
Fosforilasyon Nedir?
Biyoloji

Fosforilasyon Nedir?

İçeriğe Git>
Plastit Nedir?
Biyoloji

Plastit Nedir?

İçeriğe Git>
Enzim Nedir?
BiyolojiKimya

Enzim Nedir?

İçeriğe Git>
Fagositoz Nedir?
Biyoloji

Fagositoz Nedir?

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo