Fotosentez ile Kemosentez Karşılaştırması

📅 04 Şubat 2016|19 Aralık 2021
Fotosentez ile Kemosentez Karşılaştırması

Konu Özeti

Her ikisinde de organik madde üretimi gerçekleşen fotosentez ile kemosentez kavramlarının detaylı bir karşılaştırması

Bu konuda
 • Fotosentez ve kemosentezin ne işe yaradığını
 • Ne tür ortamda canlıların hangisini yaptığını
 • Bunları yapan canlıların gerçekleştirdiği tepkimeleri
öğreneceksiniz.

Fotosentez

 • Fotosentez, ototrof canlıların (kendi enerjisini kendisi üreten) klorofil pigmenti ve ışık enerjisi ile organik madde sentezlemesidir.
 • Fotosentez tepkimeleri ökaryot canlılarda kloroplast organelinde, prokaryot canlılarda ise sitoplazmaya dağılmış olan klorofil pigmentlerinde gerçekleşir.
 • Bitkilerde görülen genel bir fotosentez tepkimesi “6CO2 + 12H2O —> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O” şeklindedir.
 • Bazı canlılar yukarıdaki tepkimeyi şu şekilde de gerçekleştirebilir.
  • nCO2 + 2nH2S —> (CH2O)n + 2nS (Fotosentetik bakteriler)
  • nCO2 + nH2O —> (CH2O)n + nO2 (Bitkiler, öglena ve siyanobakteriler)
  • nCO2 + 2nH2 —> (CH2O)n + 2nH2O (Fotosentetik bakteriler)
 • Fotosentez sırasında fotofosforilasyon gerçekleşir.
 • Fotosentez yapan canlılar yeryüzündeki çoğu (böcekçil bitkiler) ekosistemde üretici basmaktadır.

Kemosentez

 • Fotosentezdeki güneş enerjisi yerine inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak organik madde üretilmesine kemosentez denir.
 • Kemosentezi, kemosentetik bakteriler yapar. Bu tür canlılara kemoototrof canlı denir.
 • Kemosentez yapan canlılar ışığın ulaşamadığı (örneğin derin okyanus tabanları) yerlerde bulunan çoğu ekosistemde üretici basmaktadır.
 • Bazı kemosentetik bakteriler (fotosentezdeki gibi) CO2 yi indirgeme yoluyla organik besin üretirken diğer kemosentetik bakteriler farklı tepkimeler gerçekleştirir.
 • Çoğu ekolojik döngünün (azot döngüsü, demir döngüsü gibi) gerçekleşmesinde görev üstlenirler.
 • Bazı komesentetik canlılar ve tepkimeleri:
  1. Demir bakterileri: Demir hidroksiti oksitleyerek enerji sağlar: “2Fe(OH)2 + O2 → H2O + Fe2O3
  2. Sülfür bakterileri: H2S’yi oksitler: “H2S +3/2O2 → H2O+SO2
  3. Hidrojen bakterileri: H2’yi oksitleyerek enerji sağlarlar. “2H2 + O2 → 2H2O+ Enerji”
Benzer İçerikler
Prokaryot ile Ökaryot Hücre Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Prokaryot ile Ökaryot Hücre Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Virüs ile Bakteri Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Virüs ile Bakteri Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Omurgalı ve Omurgasız Canlılarda Sinir Sistemi Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Omurgalı ve Omurgasız Canlılarda Sinir Sistemi Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Ksilem ile Floem Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Ksilem ile Floem Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Lentisel ile Stoma Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Lentisel ile Stoma Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo