Epidermis ve Peridermis Karşılaştırması

📅 29 Aralık 2015|19 Aralık 2021
Epidermis ve Peridermis Karşılaştırması

Konu Özeti

Açık tohumlu bitkiler ile odunlu çift çenekli bitkilerin kök ve gövdelerinde, kalınlaşma nedeniyle epidermis parçalanır.

Bu konuda
 • Epidermis ve peridermisin görevlerini
 • Gaz alışverişini nasıl sağladıklarını
 • Epidermisin farklılaşarak nelere dönüştüğünü
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Epidermis

 • Hücreleri canlı ve tek sıralı dizilir.
 • Tüm yaprakların koruyucu dokusudur.
 • Bütün bitkilerde bulunur.
 • Kloroplastı yoktur. Bu yüzden fotosentez yapamaz.
 • Hücreleri büyük kofullara sahiptir.
 • Bitkinin gaz alış-verişi üzerinde bulunan stoma ile gerçekleşir.
 • Bitkinin su kaybını önlemek için kutikula denen saydam bir tabaka oluşturur.
 • Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla stomalar, hidatodlar, tüyler ve emergensler meydana gelir.

Peridermis

 • Açık tohumlu bitkiler ile odunlu çift çenekli bitkilerin kök ve gövdelerinde, kalınlaşma nedeniyle epidermis parçalanır. Böylece epidermisin yerine peridermis koruma görevi yapar.
 • Peridermis üzerindeki lentisel adı verilen açıklıklar gaz alışverişini sağlar.
 • Hücreleri ölüdür.
 • Bulunduğu bitkilerde kök ve gövdenin üzerini örter. Kalan yeşil yerleri yine epidermis korur.
 • Kloroplastı yoktur. Bu yüzden fotosentez yapamaz.
Benzer İçerikler
Fotosentez ile Kemosentez Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Fotosentez ile Kemosentez Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Lentisel ile Stoma Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Lentisel ile Stoma Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Kollenkima – Sklerenkima Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Kollenkima – Sklerenkima Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Ksilem ile Floem Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Ksilem ile Floem Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar
Güncel
Biyoloji

Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar

İçeriğe Git>
Prokaryot ile Ökaryot Hücre Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Prokaryot ile Ökaryot Hücre Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo