Bitkisel Organlar

Bitkisel Organlar

Konu Özeti

Bitkilerin organları; kök, gövde ve yapraklardır. Bu organların farklı bitkilerde farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bu organların yapılarına, çeşitlerine ve özelliklerine değineceğiz.

Bu konuda
  • Bitkilerdeki kökün görevlerini ve türlerini
  • Gövdenin görevlerini ve farklı bitkilerdeki yapısını
  • Yaprağın yapısını ve mikroskobik görünümünü
öğreneceksiniz.